Inlägg taggade "Göteborg"
Patrik Ehn (SD) - Känner till Ungern väl men inte antisemitismen

Patrik Ehn (SD) – Känner till Ungern väl men inte antisemitismen

Patrik Ehn, gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götaland, sa till SVT på tisdagen att Sverige borde ta efter Ungern när det kommer till kulturpolitik. SVT gjorde en uppföljning (rekommenderas att se) på Ehns uttalande under gårdagens Aktuellt. I intervjun sa Patrik Ehn att han var välbekant med Ungern, både kulturellt och i samhället. Däremot påstod han att han inte kände till de antisemitiska strömningar som finns i landet. Av denna anledning väljer vi att belysa ämnet. Här, Patrik Ehn, har du ett…

Vad händer med Göteborg, SDU?

Har ni någonsin funderat över vad SDU (Sverigedemokratisk Ungdom) anser om Sveriges lärarkår? Undra inte längre, för vi har svaret! I samband med att de fick rätt av JO (Justitieombudsmannen) angående att dela ut flygblad på en skola i Göteborg uttrycker sig Gustav Kasselstrand, förbundsordförande i SDU, på följande sätt: ”Islamisering och massinvandring måste få diskuteras, alldeles oavsett vad den övervintrade 68-vänstern i skolorna tycker om det.” SDU har alltså inte särskilt höga tankar om lärarna i vårt avlånga land. …

”Stupid” står visserligen med i Svenska Akademiens Ordlista också

I SD Göteborgs budgetförslag för 2012 kan man läsa följande: ”Det svenska språket är av sådan vikt för anpassningen till det svenska samhället att vi anser att endast svenska bör talas på skolorna.” Hur man tänkt bedriva undervisning i t.ex engelska, när man inte får tala just engelska, framgår dock inte. Inte heller framgår det om detta förslag också innefattar nyare låneord, som t.ex ”internet”.