Granskning

Mattias Karlsson – kosmopoliter och kulturmarxister försöker få oss att godkänna judar som svenskar

Written by Henrik Johansson

En intern strid har blossat upp inom Sverigedemokraterna efter att Björn Söder än en gång hävdat att judar och samer inte är Svenskar. Det är lokalpolitikern Tommy Hansson som på sin Facebooksida skriver att debatten är helt onödig då Sverigedemokraterna dels inte kan vinna den men också har fel i sak. Hansson får dock mothugg från chefsideologen Mattias Karlsson som säger att kulturmarxister och kosmopoliter försöker tvinga på oss att judar och samer är svenskar. 

Allt började med att Hansson postade följande status under söndagen:

Hansson utvecklar också sina tankar med hänvisning till SD:s påstådda öppna svenskhet:

En person som inte gillar Hanssons tolkning av SD:s öppna svenskhet är Mattias Karlsson som till stor del ligger bakom SD:s principprogram. Karlsson säger att det är ”kulturmarxister” och kosmopoliter som försöker övertyga oss om att judar och samer är svenskar:

Kulturmarxism och kosmopolitism är begrepp som ofta används i högerextrema sammanhang och just kulturmarxism är i grunden en nazistisk konspirationsteori som senare anammats av antimuslimska krafter, däribland SD. Men vad säger då SD:s principprogram som både Hansson och Karlsson till viss del hänvisar till?

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Och visst, är du Sverigedemokrat och bokstavstroende så ser du inte minoriteter som en del av den svenska nationen. Som bäst kanske de uppnår någon slags assimilerad status, dvs om de inte bryter mot SD:s tankar om lojalitet, kultur, språk ELLER identitet, för då kan du bli av med din SD-sanktionerade ”svenskhet”.


Stötta vår verksamhet
  • 1.1K
    Delningar