Granskning

Åkesson ville ta bort 300 kronor i mötesarvode – vill själv ha 92 000 kr under sjukskrivning

Sverigedemokraterna har byggt stora delar av sin politik på ett utbrett politikerförakt där man målat ut sin motståndare som giriga, lögnaktiga och svenskfientliga. En fråga som fått extra utrymme i den kommunala verksamheten är politikers ”feta arvoden”, något som SD lite varstans lovat bättring på. En person som gick hårt åt politikers ”feta” arvoden är den nu sjukskrivne partiledaren Jimmie Åkesson:

Angående arvode till kommunfullmäktigeledamöter

Motion till kommunfullmäktige i Sölvesborg

Fullmäktigeledamöterna i Sölvesborgs kommun erhåller ett arvode på 300 kronor per sammanträde. En nätt summa kan tyckas, men faktum är att den under en mandatperiod på fyra år växer och blir mer betydande.

Oavsett om vi har råd eller inte är detta en principfråga. Man skall varken tjäna eller förlora något på att vara politiker. Ett kommunalt förtroendeuppdrag är inget extraknäck, utan en hedersfull ansvarsuppgift. Självklart skall man ersättas för eventuella utlägg och förlust av exempelvis arbetsinkomst, men inget mer.

[…]

Fullmäktige föreslås besluta:

att Sölvesborgs kommuns författningssamling Nr 5.1, Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, ändras så att inget sammanträdesarvode utgår till ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

För Sverigedemokraterna i Sölvesborg

Jimmie Åkesson

Man får ju såklart ha vilka åsikter som helst angående politikers olika arvoden, men om man nu tycker att dessa arvoden är en principfråga, ja då bör man åtminstone stå fast vid sina principer:

– Försäkringskassan har fattat ett beslut att inte betala ut några pengar, bekräftar Martin Kirchberg för DN.

Det innebär att Åkesson går miste om drygt 21.000 kronor i månadsersättning från Försäkringskassan. Han får däremot drygt 40.000 kronor från partiet och dessutom den extra sjukersättning från riksdagen som betalas ut när riksdagsledamöter är sjukskrivna under en längre tid på drygt 31.500 kronor.

Totalt innebär det att Åkesson under sjukdomstiden får drygt 71.500 kronor i månaden, vilket är nästan 20.000 kronor mer än vad en långtidssjukskriven riksdagsledamot i vanliga fall är berättigad till.

Åkesson tycker alltså att han är berättigad 92 500 kronor som sjukskriven, men ansåg att det var en principfråga att inte få 300 kronor – per möte – som kommunpolitiker…

youve-never-seen-a-hypocrite-beforeMärkligt det där med principer och hur fort de kan förändras…..

 


Stötta vår verksamhet
  • 1.7K
    Delningar