Granskning

Avpixlat försvarar sin antisemitiska text – vi skulle aldrig har redigerat den säger Dagerlind

Written by Henrik Johansson

I veckan kunde Svenska kommittén mot Antisemitism(SKMA) avslöja att Avpixlat publicerat en antisemitisk krönika där man menar att “judiska invandrare” bär skulden för dagens ”sönderslitna” mångkulturella Sverige. Avpixlat redigerade snabbt texten och tvättade den från antisemitism och i ett desperat försök att stoppa originaltexten hotade man SKMA med rättsliga åtgärder om de inte citerade den nya och retuscherade texten. Men nu ångrar sig Avpixlat och meddelar via Mats Dagerlind att man aldrig borde ha redigerat texten och att det inte finns någon antisemitism på Avpixlat.

Det är Mats Dagerlind som i en ledartext – på 29 600 tecken där bara hans P.S består av 8oo tecken – förklarar att de aldrig borde ha redigerat den antisemitiska texten.

Tyvärr är vi på Avpixlats redaktion inte heller själva helt immuna mot att drabbas av räddhågsenhet inför grundlösa antisemitiska påhopp. Det tog sig denna gång uttryck i att vi efterredigerade Malms text och tog bort några som vi i detta oroliga stämningsläge ansåg övertaliga referenser till judisk härkomst. Det hade troligen varit bättre att lämna texten orörd och i stället infoga en redaktionell kommentar nedanför som svar på SKMA:s kritik. Nu tvingas vi till denna betydligt långrandigare utläggning för att klargöra var Avpixlat står.

Även Avpixlatmedarbetaren Jan Sjunnesson får sig en känga för att han offentligt kritiserat publiceringen:

Somliga har slarvläst Rolf Malms krönika och okritiskt svalt kritiken från SKMA, alternativt förstått att den är grundlös men i rädsla för att själva dras in i antisemitanklagelserna valt att hellre sanktionera än gå i polemik mot den. En av dessa är Jan Sjunnesson som skriver krönikor och andra texter hos oss. Det är fullt begripligt att Sjunnesson vill markera att han tar avstånd från antisemitism, men när han gör det genom att recensera Malms text på ett sätt som är påtagligt under hans annars så skarpa intellektuella nivå känns det trist, onödigt och illojalt. Den debattnivån kan vi låta SKMA och liknande aktörer behålla för sig själva. Eller kan även Expo förvänta sig medhåll från Sjunnesson nästa gång de anklagar Avpixlat för att vara islamofober? Jag tror och hoppas inte det, men ett klargörande samtal Jan och mig emellan känns ändå påkallat.

Dagerlind förklarar även att krönikan är en ”historisk betraktelse” och att judarna assimilerats till den ”europeiska högkulturen” för att slippa antisemitism:

Rolf Malms krönika är en historisk betraktelse kring hur de multikulturalistiska idéströmningarna växte fram i Sverige. Det går i en hederlig historiebeskrivning som gör anspråk på att vara begriplig inte att komma förbi att nämna det tidiga judiska inflytandet på detta tankegods.

[…]

Judar i Europa har traditionellt varit påtagligt benägna att assimilera sig in i det samhälle där de lever. Det har delvis sin förklaring i att man velat undvika att utsättas för antisemitism men också att man i gemen insett värdet i att uppgå i den europeiska högkulturen och haft ambitionen att excellera inom de många discipliner som européerna utvecklat. Det egna kulturarvet och den judiska identiteten värnade man i huvudsak i det privata.

Muslimerna ställs också mot judarna där muslimer beskrivs som bidragstagare vars ända syfte är att leva på svensk välfärd:

Detta är ett förhållningssätt som står i bjärt kontrast till den ofta direkt fientliga inställning till västvärlden och de värderingar som våra samhällen bygger på som tyvärr kännetecknar alltför många av dagens muslimska invandrare, vars motiv till att bosätta sig i ett land som Sverige i huvudsak ofta handlar om lättheten att få asyl på falska grunder när man kastat sina ID-handlingar och den generösa tillgång på offentligfinansierade välfärdstjänster och ekonomiska bidrag man utan motprestation erbjuds här.

Dagerlind är inte ensam om att vara sur på Sjunnesson och försvara antisemitiskt tankegods. Ingrid Carlqvist har parallellt med detta kommit ut som ”Förintelseskeptiker” och även hon har tröttnat på Sjunnesson som anses har satt en kniv i ryggen på Carlqvist:

Jag har tvekat inför att alls bemöta Jan Sjunnessons fega påhopp på mig. Jag vill på villkors vis inte sänka mig ner till hans låga nivå.

Trots att hon just kallat Sjunnessons anklagelser om antisemitism för ”fega påhopp” fortsätter hon att ifrågasätta förintelsen:

Taktiken Carlqvist använder sig av är vanligt förekommande bland antisemiter och förintelseförnekare. Den går i korthet ut på att om det florerar felaktigheter om förintelsen i media och bland opinionsbildare så måste allt vara falskt. Bland de vanligt förekommande argumenten finns påståendet om att människors fett användes till att tillverka tvål eller att Anne Franks dagbok var falsk(trots att hon aldrig beskriver förintelsen).

Väl värt att läsa på ämnet är denna samling:

Vi kan väl bara konstatera att det än en gång är dags att ta fram stora popcornskålen för nu är det krig bland rasisterna.


Stöd gärna vår granskning av SD och vår uppbyggnad av ett kampanjmaskineri!

Bank-giro: 478-2470 (Swedbank)
Swish: 123 421 27 59

Eller bli månadsgivare här: https://www.patreon.com/irm


Stötta vår verksamhet
  • 537
    Delningar