Dumheter

Avpixlat kritiserar SD för att de inte stödjer registrering av romska barn

Det tog tid för att personen bakom Avpixlat att ta sig ur sängen och kommentera dagens stora avslöjande, men tillslut kom det. Inte helt otippat tycker den rasistiska bloggen att det är helt okej att föra register över romer och skriver inte ett ord om att även barn så unga som två år registrerats:

ZIGENARE Polisen har kartlagt de zigenska nätverken i Sverige. Med utgångspunkt från kända kriminella zigenare har man upprättat ett register där också personer med olika relationer till dessa noterats. Efter att Dagens Nyheter kommit över registret framställs polisens arbete som rasprofilering och antiziganism.

SD:s röst på nätet nämner heller inte att flera personer i registret var helt ostraffade och endast hamnat där på grund av sin grupptillhörighet eller eventuellt släktskap. Något mer otippat är att den rasistiska bloggen kritiserar sitt eget parti då ledande SD-politiker tagit avstånd från registret:

En smula ostrategiskt går som svar på dessa anklagelser Sverigedemokraterna centralt nu på defensiven innan det är klargjort om några formella fel, oegentligheter eller lagöverträdelser har skett.

Avpixlat avslutar med en ”det är inte okej, men…”:

Självklart skall inte personer registreras i kartläggningar av kriminella nätverk utan att det finns skälig grund för det. Så länge det inte är utrett att så verkligen har skett och så länge länskriminalen hävdar att inga uppgifter om etnicitet har registrerats, finns heller inga skäl att anta att polisen skulle ha överträtt sina befogenheter.

Man kan ju fundera över vilken skälig grund polisen haft för att registrera tvååringar, men som vi påpekade tidigare så nämner Avpixlat inte den uppgiften.

Avpixlats läsare instämmer såklart helt okritiskt och tar det hela till nya rasistiska nivåer:

 


Stötta vår verksamhet