Dumheter

Björn Söder – Jag är kurd, indian, kines, same och svensk, sådäså!

Björn Söder facebook
Written by Henrik Johansson

Björn Söder har tydligen tröttna på att folk har ”fräckheten” att definierar sig själva och hur man väljer att beskriva sin nationstillhörighet:

1901128_10151972294842194_1301134885_nFörutom att låta som en tjurig treåring så berör Söder faktiskt ett intressant ämne. Vem har rätten att definiera dig? I vår värld är det hela ganska enkelt. Du definierar såklart dig själv, men det finns också medborgarskapet som rent rättsligt begränsar vem som är svensk och inte.

Problemet med SD är att man försöker få in historia, identitet och kultur som definition för att få vara svensk. SD vill alltså upprätta en bunt kriterier för vilken identitet, kultur och historia du måste ha för att du ska få kalla dig ”svensk”. Hur ett sådant test och vilka kriterier som ingår där kan vi ju bara spekulera ikring, vilket vi också kommer att göra:

 • Ja [  ] Nej [  ] Står du lydigt i kö utan att söka interaktion med någon annan i tidigare nämnda kö?
 • Ja [  ] Nej [  ] Har du sett alla Jönssonliganfilmerna och upprörts över nyheten om att den nya Vanheden inte är ”pursvensk”?
 • Ja [  ] Nej [  ] Tycker du Karl den tolfte är den fränaste kung vi haft?
 • Ja [  ] Nej [  ] Anser du att första maj är en tradition som splittrat det svenska folket?
 • Ja [  ] Nej [  ] Anser du att synen av en moské är en form av ”islamisering”?
 • Ja [  ] Nej [  ] Anser du att bloggen Avpixlat är ett viktigt komplement till vänstermedia?
 • Ja [  ] Nej [  ] Anser du att Sverige behöver en paus från blodtörstiga feminister?
 • Ja [  ] Nej [  ] Anser du att man borde återinföra morgonbön i skolan?
 • Ja [  ] Nej [  ] Anser du att kvinnor inte är skapta för att sitta i bolagsstyrelser?
 • Ja [  ] Nej [  ] Känner du dig som svensk?
 • Ja [  ] Nej [  ] Är du säker?
 • Ja [  ] Nej [  ] Är du verkligen verkligen säker?

Nu kanske det sitter en bunt ”infödda svenskar” och tänker att det här inte gäller er, men där har ni fel. Enligt SD går ingen säker från att uteslutas ur ”svenskheten”:

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur. /SD:s principprogram

 

 


Stötta vår verksamhet