Okategoriserade

Demokratiskola för Sverigedemokrater

Vi har gånggång fått höra från Sverigedemokraterna att vi lever i en demokratur och inte en demokrati. Sverigedemokraterna är såklart, förutom en och en annan nazist, de enda som sett detta. Med krigsrubriker beskriver man:

”Det råder demokratur i Sverige”

”Sverige-demokrati eller demokratur?”

Problemet med detta är att man inom Sverigedemokraterna från högsta ort inte har speciellt god koll på vad en demokrati innebär. Religionsfrihet är ett exempel på en sån där grej som är ”hyfsat” viktig för en demokrati. Något som Thoralf Alfsson, som är Riksdagsledarmot för SD, tycker borde förbjudas.

”Frågan är om det inte är dags att förbjuda Islam i Sverige”

Eller Sven-Olof Sällström som tycker att vi borde ha mer politisk styrning på vår fria media:

”Public service politisering, SR och SVT.s ensidiga rekrytering av MP och V journalister måste få politiska konsekvenser.”

Sedan tidigare är det även känt att SD inte gärna uppger var man får sina donationer till partiet ifrån. Björn Söder kommenterar:

”SD är inte berett att öppet redovisa privata finansiärer, säger Björn Söder, och hänvisar bland annat till ”säkerhetsaspekter” ”

Sverigedemokraternas illvilja till transparens när det gäller att redovisa sina donationer har varit en bidragande faktor till att putta ner Sverige från en första plats till en fjärde, i den årliga rapporten Democracy Index. Rapporten rangordnar de bästa demokratierna i världen.

Vi på interasistmen.se hoppas att Sverigedemokraterna kan ta lärdom av detta inlägg och så snart som möjligt upphöra med sina antidemokratiska uttalanden.

För att inte besvikelsen ska bli alltför stor försöker vi dock hålla våra förväntningar på SD i rimlig storlek. Dvs väldigt låga.

 


Stötta vår verksamhet