Granskning

Ekeroth attackerar advokatsamfundet – de gör Sverige rättsosäkert för massinvandringsskeptiker

Kent Ekeroth attackerar advokatsamfundet och dess ordförande Anne Ramberg efter att hon på twitter uttryckt sitt stöd för regeringens avskaffande av id-kontroller vid Öresundsbron. Ekeroth menar att Ramberg och advokatsamfundet väljer domare som kommer att göra Sverige rättsosäkert för människor för: ”alla som inte delar Ramberg massinvandringsvurm”.

Det hela började alltså med en enkelt tweet från Ramberg där hon uttrycker stöd till regeringens nya inriktning gällande ID-kontroller:

Det är dock inte första gången som Ekeroth insinuerar/rakt ut påstår att så kallade ”Sverigevänner” skulle bli behandlade rättsosäkert. I en debattartikel från 2014 ifrågasatte han om Sverigedemokrater skulle bli rättvist behandlade av Ramberg:

Hur rättvisa prövningar kan exempelvis sverigedemokrater vänta sig när höga företrädare som Ramberg och Alhem uttrycker sådan antipati mot Sverige tredje största parti och 13 procent av det svenska folket?

Då påstod även Ekeroth att jurister försökte profitera på invandringen:

Det finns vidare en ekonomisk aspekt som sällan diskuteras. Nämligen att det med fog går att hävda att den kraftigt ökande invandringen innebär att juristerna täljer guld med kniv.

Bakgrunden till Ekeroths aversion – förutom att han förmodligen är skitnödig över den kommande rättegången och vill ha något att skylla på – är att Ramberg uttryckt sig negativt om politiskt tillsatta nämndemän. Ramberg har nämligen gång på gång påpekat att Sverigedemokratiska nämndemän dömer på minst sagt speciella grunder:

Sverigedemokrater
Avhandlingen bygger på 950 mål som har prövats av Göteborgs tingsrätt mellan åren 2009 och 2012 med slumpmässigt tilldelade nämndemän.

Studien visar att sannolikheten för en fällande dom ökar med 17 procentenheter för åtalade med ”distinkt arabiskt-klingande namn” om det finns en sverigedemokratisk nämndeman med i rätten.

Tidningen Arbetaren gjorde en liknande granskning med samma utfall:

I de mål Arbetaren granskat har nämndemännen från SD haft skiljaktiga meningar gentemot rätten där personer med utländsk bakgrund står åtalade. De har yrkat på strängare straff.

Även i de mål där personer med utländsk härkomst frias från åtal yrkar SD-nämndemännen på fällande dom.

Är målsäganden däremot personer med utländsk härkomst eller kvinnor och de åtalade är svenskar yrkar SD:s nämndemän på lägre straff.

Pavel Gamov är distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Uppland. Den 28 oktober förra året var han ensam skiljaktig i fyra av de fem mål som han deltog i den dagen.

Ett fall gällde två utländska ungdomar som friades från åtal om misshandel. Gamov ville att de skulle dömas för misshandel och ansåg att vittnen som hade utländsk härkomst inte var trovärdiga.

 

Om inte det duger som bevis för att SD:s nämndemän dömer annorlunda när det kommer till människor som de uppfattar vara- eller ha invandrarbakgrund så kan man ju alltid kolla igenom vår sammanställning här nedan…


Stöd gärna vår granskning av SD och vår uppbyggnad av ett kampanjmaskineri!

Bankgiro: 478-2470 (Swedbank)
Swish: 123 421 27 59

Eller bli månadsgivare här: https://www.patreon.com/irm


SD:s nämndemän:

  1. SD vill föra in sina åsikter i rätten http://www.metro.se/nyheter/sd-vill-fora-in-sina-asikter-i-ratten/EVHkcd!eJuIY53xr1sOY/
  2. SD-nämndemän dömer efter sina värderingar http://arbetaren.se/artiklar/sd-namndeman-domer-efter-sina-varderingar/
  3. SD-politiker kickad från tingsrätten – ville sätta gps-system på ”zigenare” http://www.interasistmen.se/dumheter/kickad-fran-tingsratten-jamforde-invandrare-med-parasiter/
  4. SD-politiker – muslimer ska diskrimineras och islam ska förbjudas http://www.interasistmen.se/granskning/sd-politiker-muslimer-ska-diskrimineras-och-islam-ska-forbjudas/
  5. SD-politiker menar att alla flyktingar bluffar – sitter som nämndeman i migrationsdomstolen http://www.interasistmen.se/granskning/sd-politiker-menar-att-alla-flyktingar-bluffar-sitter-som-namndeman-i-migrationsdomstolen/
  6. SD-nämndeman poserar med mordmisstänkt beväpnad nazist http://www.interasistmen.se/granskning/sd-namndeman-poserar-med-mordmisstankt-bevapnad-nazist/
  7. SD-politiker kallade flyktingar för parasiter – blir invald som nämndeman i tingsrätt http://www.interasistmen.se/brott-och-straff/sdare-kallade-flyktingar-parasiter-blir-nu-invald-som-namndeman/
  8. SD-politiker spred hat- och rasistsajter – avgår http://na.se/nyheter/orebro/1.2630139-sd-politiker-spred-hat-och-rasistsajter-avgar
  9. SD-ordföranden skrev på hatsajter http://www.expressen.se/nyheter/sd-ordforanden-skrev-pa-hatsajter/
  10. SD-politiker och nämndeman efter moskébrand – muslimer är kretiner och islam ska förbjudas https://www.interasistmen.se/granskning/sd-politiker-efter-moskebrand-muslimer-ar-kretiner-och-islam-ska-forbjudas/
  11. Nämndeman(SD) hotfull mot IRM-skribent efter avslöjande om rasism https://www.interasistmen.se/granskning/namndemansd-hotfull-mot-irm-skribent-efter-avslojande-om-rasism/
  12. SD-politiker om gruppvåldtäkten: ”Sossekärrings högsta dröm” http://www.dn.se/nyheter/sd-politiker-om-gruppvaldtakten-sossekarrings-hogsta-drom/
  13. SD-politiker dömdes för kvinnomisshandel, men blev ändå vald som nämndeman https://www.interasistmen.se/granskning/sd-politiker-domdes-for-kvinnomisshandel-men-blev-anda-vald-som-namndeman/
  14. SD-politiker sparkas som nämndeman http://expo.se/2015/sd-politiker-sparkas-som-namndeman_6820.html
  15. Domare i migrations-frågor sprider rasism http://www.expressen.se/nyheter/domare-i-migrations-fragor-sprider-rasism/
  16. Domaren om islam: ”Äcklad av denna sekt” http://www.expressen.se/nyheter/domaren-om-islam-acklad-av-denna-sekt/
  17. SD-nämndeman: ”Deportera packet” http://www.expressen.se/nyheter/sd-namndeman-deportera-packet/
  18. Nämndeman angriper romer och muslimer http://www.expressen.se/nyheter/namndeman-angriper-romer-och-muslimer/
  19. Hon anklagar kolleger för att fria invandrare http://www.expressen.se/nyheter/hon-anklagar-kolleger-for-att-fria-invandrare/
  20. Nämndeman – med tusentals hatinlägg http://www.expressen.se/nyheter/namndeman–med-tusentals-hatinlagg/
  21. Nämndeman påstår att mörkhyade utför folkmord på vita och hyllarnazistledare https://www.interasistmen.se/granskning/namndeman-pastar-att-morkhyade-utfor-folkmord-pa-vita-och-hyllar-nazistledare/

Stötta vår verksamhet
  • 760
    Delningar