Granskning

Ekeroth överklagar och Granskning Sverige surar över att Lykke Li jäv inte tas upp

Written by Henrik Johansson

Kent Ekeroth har nu lämnat in första delen i sin överklagan till Stockholms tingsrätt. Ekeroth och hans advokat menar bland annat att de flesta inblandade varit berusade och därför bör man ta deras vittnesmål med en nypa salt. Samtidigt menar försvaret att en polis och Säpovakts vittnesmål, som i sin tur fått berättat för sig av en berusad Ekeroth på plats, väger tyngre än de som faktiskt såg misshandeln. Den rasideologiska sajten Granskning Sverige surar mest över att Ekeroth och hans advokat inte följer upp jävsspåret som bygger på att domaren i målet lyssnat på Lykke Li.

Ekeroth meddelade redan minuterna efter domen fallit att han hade för avsikt att överklaga och i dokumentet som lämnats in till tingsrätten framträder ett tydligt motiv. Han vill sitta kvar i riksdagen till varje pris:

I överklagan begär försvaret även anstånd till 21 augusti för att hinna analysera vittnesmål och den övervakningsfilm som togs på plats. Försvaret lägger stor vikt vid vittnenas berusningsgrad, vänskapsband och att deras berättelse ändrats något under tiden sedan misshandeln ägde rum. Däremot lägger försvaret ingen vikt vid Ekeroths egna berusningsgrad, att han först pekade ut fel person eller att han i efterhand påstår att det även utdelats dödshot. Från tingsrättsdomen:

När det gäller Kent Ekeroths uppgifter föreligger inte samma överensstämmelse med den övriga utredningen. Kent Ekeroths berättelse får dock visst stöd av vad poliserna Christian och Patrik uppgett. De har båda vittnat om att Kent Ekeroth direkt efter händelsen berättat att han blev attackerad av en person i kön och att han instinktivt slog tillbaka. Samtidigt framstår det som anmärkningsvärt att Kent Ekeroth då inte berättade om de dödshot som han påstår sig ha fått i samband med slaget och att han på platsen pekade ut fel person som den som slog honom.

Försvaret menar istället att man ska lyssna till den polis och Säpovakt som inte såg händelsen själva, men som fått den återberättad av Ekeroth, som var berusad, och ändrat sin historia sedan dess:

Även den rasideologiska sajten Granskning Sverige har uppmärksammat att överklagan lämnats in, men de är mest sura över att försvaret inte plockar upp deras granskning som påvisar att domaren lyssnat på Lykke Li:

Ja man kan ju verkligen undra varför inte försvaret plockat upp jävslinjen, men en möjlig förklaring är att försvaret inte vill framstå som bat shit crazy….


Stöd gärna vår granskning av SD och vårt kampanjmaskineri!

Bank-giro: 478-2470 (Swedbank)
Swish: 123 421 27 59

Eller bli månadsgivare på: Patreon.com/irm


Stötta vår verksamhet
  • 2.2K
    Delningar