Sverigedemokraterna i Laholm rasar på sin hemsida. Varför? Jo, för att kommunen har köpt en fastighet som ska användas till boende för ensamkommande flyktingbarn. Eller ”så kallade ensamkommande”, som Sverigedemokraterna i Laholm skriver på äkta SD-manér.

De skriver i ett inlägg:

Vad man kan konstatera av 9-klöverns beslut så finns det gott om pengar när det gäller klart tvivelaktig verksamhet, men när skolan behöver extra anslag så anser Laholms kommun att inga pengar finns att tillgå.

SD Laholm har nu polisanmält kommunen (som de själva är en styrande del av) för köpet av fastigheten i fråga. Detta med kommentaren ”Nu skall markeras att denna anmälan inte under någon omständighet är gjord pg av den verksamhet som skall föras i fastigheten, utan handlar helt och hållet på hur allt har gått till i detta uppköp.” Nej, varför skulle någon få för sig det? Ni har ju bara kallat sagda verksamhet för ”klart tvivelaktig”.

En sak ska SD iallafall ha beröm för. De är duktiga på att skapa papperspoliser och därmed hålla liv i sin egen kampanj!