Dumheter

Björn Söder ljuger i intervju med rasistisk blogg - IRM reder ut felen, igen

Få har väl missat att IRM blev överbelastningsattackerade efter vårt deltagande i SVT debatt och efterföljande inlägg om Björn Söders lögner i debatten. Den rasistiska bloggen Dispatch International menar att vi fejkat attacken och skriver två blogginlägg om händelserna. I ett av dessa blogginlägg uttalar sig SD-toppen Björn Söder och kommer med ett minst sagt anmärkningsvärt uttalande där han förnekar en extremt viktig del av SD:s existensberättigande:

Anklagelserna haglade över Björn Söder, till exempel att partiet vill bestämma vilka som ska räknas som svenskar. Söder avfärdade det hela som nonsens, vilket fick Henrik Johansson att skriva ett ampert inlägg om ”Björn Söders lögner”.

[…]

Granskande är ett övermaga ord i sammanhanget. En av de ”lögner” IRM anklagar Björn Söder för, är att han sa att det var nonsens att ”SD är det enda partiet som i principprogrammet uttrycker att man kan upphöra att vara svensk om man inte följer SD:s definition av identitet och kultur”.

Det som står i vårt program är att svenskheten är något som individen själv definierar. Liksom folk kan komma hit från andra länder och uppfatta sig som svenskar, kan folk födda i Sverige, av svenska föräldrar, byta identitet, kultur och tro och därmed själva lämna den svenska identiteten, säger Björn Söder tillDispatch International.

Ingenstans skriver eller säger vi att det är Sverigedemokraterna som ska bestämma om folk är svenskar eller inte. Det är en ren lögn från IRMs sida.

Okej här har vi två påstående från Söder som är lögn och förbannad dikt för att uttrycka oss i milda ordalag. Att det skulle vara individen själv som definierar om den är svensk står det inte ett ord om. Däremot står följande att läsa i SD:s principprogram:

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur.

Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur. Ur Sverigedemokraterna och nationen

Det är bara att konstatera att Söder har anammat begreppet ”den stora lögnen”:

Den stora lögnen är ett begrepp inom propaganda som myntades av Adolf Hitler i Mein Kampf och som syftar på en lögn som är så kolossal att allmänheten utgår ifrån att ingen skulle ha mage att ljuga så stort. 

 


Stötta vår verksamhet