Granskning

Artisten Pernilla Andersson hotad med våldtäkt efter påhittad artikel på Avpixlat

Artisten Pernilla Andersson uppträdde under den omtalade festivalen Putte i Parken där flera kvinnor anmälde att de antastades. Först gick polisen ut och påstod att de som antastat kvinnor och flickor var enbart ensamkommande barn, ett uttalande de nu tagit tillbaka efter att det visat sig att endast två av de gripna var ensamkommande. Andersson ombads kommentera övergreppen under festivalen, något hon gjorde på bland annat sin blogg. Men texten föll inte Avpixlat och Mats Dagerlind i smaken. Istället för att återge vad Andersson faktiskt skrivit så tog sig Dagerlind friheten att helt skriva om texten så att innebörden blev djupt rasistisk och med Andersson som avsändare. Nu hotas Andersson med våldtäkt av anonyma Avpixlatföljare efter att ha dementerat det Avpixlat hittat på. 

Vi kan väl börja med rubriken som Avpixlat väljer:

rehgfjjhgj

Värt att notera är hur Avpixlat efter att Andersson gått ut och dementerat texten redigerat graverande detaljer. Rubriken var från början ett citat, trots att Anderson aldrig sagt något liknande, något du återfinner via google:

dfdgsdfgsdfh

Ingenstans i Anderssons text kan du skymta något som liknar detta uttalande. Ingenstans. När Andersson skriver att det får vara nog och uttrycker sig såhär:

Vi måste sätta hårt mot hårt. Kan MAN, för det är MÄN, inte uppföra sig eller visa respekt så har MAN inget på festival eller någon som helst offentlig yta att göra. Då får man gå hem och börja om från start. Läsa om jämställdhet, uppförande, respekt och hänsyn. Det är det som gäller. Punkt. Det räcker nu.

Så förvanskar Mats Dagerlind citaten och kontexten. Enkla ord som ”då får man gå hem”, blir helt plötsligt ”återvända hem” för att ge sken av att Andersson skrivit om invandrare och ensamkommande:

Pernilla Anderssons rekommendation till de som kommer hit och begår sexuella övergrepp är att “återvända hem, börja om från start och läsa på om jämställdhet, respekt och hänsyn“. Det är det som gäller i Sverige, punkt, slår Andersson fast. Hon berättar också att hon innan Sverige översvämmades av unga utomvästliga män (bara under 2015 kom närmare 40.000) “har turnerat i snart 20 år, först som musiker åt andra, därefter som egen artist, har delat turnébuss med enbart män, spelat med män och hängt på många många festivaler, stått på många trånga klubbar, ibland iförd kort kjol. Aldrig någonsin har jag varit med om någon form av övergrepp. Aldrig har jag reflekterat över att jag borde ha några andra kläder än just dem jag velat ha. Aldrig har jag varit rädd.

Men Dagerlind slutar inte där, i andra stycket tar han sig friheten, utefter sin egna omskrivning, tolka vad Andersson menar:

Andersson menar att samhället måste sätta hårt mot hårt. Män som kommer till Sverige och inte kan uppföra sig “har inget på festival att göra“. De bör överhuvudtaget inte på “någon som helst offentlig yta att göra“. Implicerat betyder det att Andersson anser att ensamkommande bör hållas instängda på asylboendena tills dess de lärt sig de svenska värderingar om “jämställdhet uppförande, respekt och hänsyn” som hon själv räknar upp i blogginlägget.

I avslutet på Dagerlinds text försöker han på något sjukt sätt förklara att Andersson valt sina ord på en guldvåg för att få fortsätt arbete, trots att det är han själv som förvanskat hennes ord:

I ett artistlandskap som totalt domineras av en repressiv kulturvänster och där den som uttrycker “fel” åsikter straffas hårt, väger Pernilla Andersson sina ord på guldvåg för att inte riskera bli portad från framtida festivaler och få sin artistkarriär förstörd i det åsiktskorridorstrånga och intoleranta klimat som ligger som en våt filt över den kulturella sfären. Men mellan raderna i blogginlägget går det ändå tydligt att utläsa vad Andersson tycker om unga män som erbjuds en fristad i Sverige och återgäldar gästfriheten genom att begå våldtäkter och andra sexuella övergrepp och trakasserier mot svenska tjejer.

Andersson själv var inte sen på att reagera mot Dagerlinds påhittade text. I ett inlägg på instagram skriver Anderssons manager att Avpixlat har tills imorgon tisdag på sig att redigera texten:

Jag är verksam som jurist och s.k. business manager och företräder artisten Pernilla Andersson i legala ärenden.
Pernilla Andersson har den 2/7 fått ett öppet brev publicerat i GP avseende de övergrepp som skett på festivalen Putte i Parken i Karlstad den 1/7 2016.
Avpixlat har genom skribenten Mats Dagerlind publicerat en förvanskad version av ovannämnda GP-artikel den 3/7 vari Dagerlind publicerar åsikter och kommentarer som Pernilla Andersson varken framfört eller står bakom. Vid en jämförelse mellan ursprungsartikeln och Dagerlinds text framgår det att det rör sig om en uppenbar förvanskning som bl.a. ur ett pressetiskt perspektiv är högst diskutabel.
Härutöver har Dagerlind citerat så stora delar av ursprungsartikeln att det kan röra sig om ett intrång i såväl Pernilla Anderssons som GP:s upphovsrätt till nämnda artikel.
Med anledning av det som framförts ovan uppmanas ni härmed att omedelbart ta bort Dagerlinds artikel från Avpixlat.info och därtill hörande plattformar samt de kommentarer till texten som publicerats.
Jag emotser en skriftlig bekräftelse på att så skett till denna e-postadress så snart som möjligt och senast före tisdag 5/7 kl. 12.00.

Istället för att ta det ansvar som Dagerlind har när han påstår sig vara ansvarig utgivare så väljer han att försvara sin publicering:

Avpixlat har tydligt, med såväl citattecken som kursivering, markerat vad som är citat och vad som är vår redaktionella kontextualisering. Även om Andersson i sin text hellre väljer att vara diffus och skuldbelägga gruppen män än att precisera sig till den “ensamkommande”-grupp som polisen konstaterat att gärningspersonerna till överväldigande majoritet tillhör, så kan Avpixlats förtydligande knappast konstituera förvanskning. Ur pressetisk synpunkt kan det som vi ser det knappast vara mindre tveksamt att generellt lägga skulden på halva jordens befolkning än att som vi, hänföra fenomenet till väldokumenterade skillnader i kvinnosyn mellan olika kulturer. Det är dessa skillnader i värderingar diskussionen behöver fokusera på.

Som ni ser själva inleder Dagerlind med en lögn, citaten är inte ens korrekta utan redigerade för att passa Dagerlinds agenda. Dagerlind menar också att Andersson får skylla sig själv eftersom hon i sin text skrivit om män som trakasserar kvinnor.

Under kvällen har Andersson ombetts att delta i Aktuellt, men nekat pga alla de hot som hon mottagit:

Jag har tackat nej till alla intervjuer och medverkan i Aktuellt ikväll. Kanske synd. Men. Orkar inte med allt hat, alla hot och jag är rädd om min familj. Jag konstaterar bara, och detta är fakta, att det är vita arga MÄN som hotar mej. Rejäla knallhattar också. Med usel vokabulär. Bara för att jag skrivit att jag hatar mäns våld mot kvinnor. För att jag är rädd om flickorna som ska växa upp. Jag företräder inget parti. Ses på P&L på fredag. ”Dra till jävla öknen och stanna där, kadaverknullare.” ”Hoppas du själv råkar ut för det, sen hoppas jag du rationaliserar bort det. Vidriga fitta” ”Att vita kvinnor ens har mage att klaga över sexövergrepp och trakasserier från icke-vita män efter det Amerikanska slaveriet och den Brittiska koloniseringen av Afrika.” ”Passa dej,jag vet var du bor”

Ett foto publicerat av Pernilla Andersson Dregen (@pernillaanderssondregen)

UPPDATERING

Under tisdagen gick tidsfristen ut för Avpixlat att ta bort texten, något de inte gjort. Dagerlind har däremot börjat redigera texten och gnälla om att Dregen, fadern till Pernillas barn, uttrycker sig dumt. Inte nog med det, för att strö lite extra salt i såret så tänker Dagerlind spela in en cover på en av hennes låtar:

sdgsdfgsdfh

dfgsdfhdhh

dsgfdfdhdf


Stötta vår verksamhet
  • 3.3K
    Delningar