Granskning

Avpixlat ljuger om förskola - kallar hot mot barn och personal för saklig kritik

Än en gång kan vi läsa om hur Kent Ekeroths projekt Avpixlat attackerar och ljuger om barn. Denna gång handlar det om en av Sveriges få HBT-certifierade förskolor. Förskolan som ligger på Södermalm i Stockholm har tidigare utsatts för hot efter att en nazistisk blogg uppmärksammat verksamheten och nu är det alltså Avpixlat som snappat upp ”nyheten”. Personalen fick motta en våg av hot första gången verksamheten uppmärksammades, men enligt Avpixlat handlade det aldrig om hot utan ” välartikulerade och på frihetlig demokratisk grund vilande kritiken”. Avpixlat - eller någon med fabless för krångliga formuleringar - skriver:

På dessa förskolor välkomnas och inkluderas endast de som bekänner sig till den rätta läran och som accepterar att deras barn indoktrineras med denna. Här tillämpas en extrem och hård queerideologisk genuspedagogik där ingen hänsyn tas till de naturliga könsskillnader som finns. Alla barn ska tvingas in i ett politiserat genusneutralt beteende och synsätt utifrån en föreställning om att kön och sexuell läggning bara är sociala konstruktioner.

Man vänder sig mot de könsstereotyper som finns i samhället och som man menar att medborgarna utsätts för ett socialt tryck att leva upp till. Samtidigt skapar man paradoxalt nog själva en än mer konstruerad könssrollsstereotyp som man påtvingar barnen på ett närmast totalitärt sätt med förebild från ideologisk skolning i kommunistiska diktaturer.

De HBT-genuscertifierade förskolorna tas främst i anspråk av queerpolitiska HBT-föräldrar som vill pådyvla sina barn sin egen ideologi och det hela antar ofta karaktären av ett subkulturellt eller religiöst sektbeteende. I media reduceras dock, i enlighet med den politiskt korrekta doktrinen, kritiken mot detta fenomen till hot, hets och hat. Den relevanta, välartikulerade och på frihetlig demokratisk grund vilande kritiken mot den här sortens hjärntvätt och isolering av skyddslösa små barn får inget utrymme att komma till tals.

Först och främst vill vi klargöra att det Avpixlat påstår om förskolan är ren och skär lögn. Personen som skrivit texten har självfallet aldrig varit där eller för den delen läst något om vilken typ av pedagogik man sysslar med. Förskolan har en uppskattad och väl genomarbetad pedagogik som vad vi kunnat finna enbart fått positiv respons - ja om man räknar bort rasister och nazister som aldrig varit där.Vill ni läsa mer om pedagogiken som används på förskolan rekommenderar vi er att gå in på DN:s artikel.

Nu till Avpixlats påstående om att det är en saklig kritik som riktats mot förskolan tidigare och här låter vi dig som läsare avgöra. Saklig kritik eller hot?

En annan skriver att personer som de i en annan tid hade ”blivit koncentrerade till ett läger” och hoppas att den tiden kommer snart.

Uppfattar ni inläggen på hemsidan som hot?

–Jag tycker att det kan likställas med hot att skriva: ”Här räcker det inte med ord, här ska skalpar falla”

Ett annat uttalande:

Dessutom lämnade någon ett paket utanför förskolan med en två nakna dockor, en flicka och en pojke och uppmaningen att personalen borde lära sig se skillnad.

Och till sist:

Vissa gick längre än att lufta sina fördomar och sitt förakt i anonyma läsarkommentarer. En högerextrem organisation publicerade hot riktade mot personal på förskolan. Härom månaden satte någon upp en affisch med orden ”gayfri zon” utanför förskolan. Förskolechefen har också fått hotfulla mejl och brev till sin privata adress.

– Jag har fått väldigt mycket personligt: ”Vi vet var du bor, vi kommer, vi ska ta i med hårdhandskarna”. Då får man välja: antingen blir man rädd och går in i det, eller så bestämmer man att: nej, jag tänker inte låta det här hindra mig. Det är det sistnämnda jag har beslutat för mig själv, säger förskolechefen.

Avpixlat och Kent Ekeroth är väl medvetna om vad som händer när man skriver liknande bloggposter fulla av lögner. Hoten och hatet kommer bokstavligen som ett brev på posten till de berörda. Avpixlat och dess läsare - ursäkta språket - skiter blanka fan i om det är barn som drabbas. Man gör helt enkelt allt för den rasistiska, homofobiska och antifeministiska kampen.

Tyvärr kan nog förskolan räkna med en ny våg av hot och hat, men denna gång är det inte nazister som ligger bakom. Denna gång är det SD:s kelgris och partinära plattform Avpixlats läsare…


Stötta vår verksamhet
  • 1
    Dela