Granskning

Ekeroth beskattas för Avpixlats donationspengar - 160 000 är skatteförpliktigade

Vi med många andra har länge spekulerat i hur mycket pengar som Avpixlat egentligen får i donationer. Nu har vi äntligen fått en fingervisning när Nyheter 24 avslöjar att Kent Ekeroth kommer att beskattas för donationer till Avpixlat:

Ekeroth har uppgett att han lånat ut sitt bankgironummer till sajten för att deras verkliga huvudmän ska kunna förbli anonyma. Totalt har omkring 226 000 kronor satts in på kontot under 2011 varav skatteverket menar att drygt 160 000 är skatteförpliktigade.

Avdrag har beviljats för löne- och serverkostnader.

226 000 kronor är knappast att fnysa åt. En summa som med all sannolikhet stigit under 2012 då sidans besökare ökat avsevärt. Avpixlat har hela tiden hävdat att ingen person bakom bloggen är avlönad något som nu ter sig  högst osannolikt. Den 30 maj i år bad Avpixlat sina läsare om mer pengar med följande motivering:

Avpixlat hoppas inom en snar framtid kunna genomföra en rad förändringar och förbättringar. Det handlar bl.a. om en ytterligare professionalisering av sajtens funktioner och utseende, en ambition att bredda och fördjupa den publicistiska verksamheten, kunna producera fler egna nyheter och detta på nya sätt, i form av t.ex. videoreportage och annat. Vi ser också över vår logistik och utreder olika alternativ för att organisera verksamheten samt de juridiska för- och nackdelarna med ett eventuellt ansvarigt utgivarskap.

[…]

Förutom ovanstående har vi sedan de svenska invandrarkravallerna nyligen satte igång upplevt en markant ökning av antalet besökare, vilket tillsammans med lanseringen av nya förbättrade Avpixlade kommentarer och dessas integration med vår Newsdesk strax därinnan har inneburit ytterligare ökade krav på vår IT-infrastruktur.

Kombinationen av detta och ett tilltagande bortfall av de återkommande donationer som tecknades i samband med vår förra insamling för ett drygt halvår sedan har lett till ett ekonomiskt läge som både äventyrar våra möjligheter att göra ett bra jobb, att utveckla verksamheten ytterligare och i värsta fall rentav hela vår fortsatta existens.

För att ge er något att jämföra med så har IRM sedan april 2012 kostat ca 6000 kr att driva. Där ingår kostnader för server, namn och lite annat smått och gott. SD:s partinäraplattform på nätet ska alltså kosta 220 000 kr mer att driva enbart i driftkostnader? Nej våra vänner, det köper vi inte…

Bonusmaterial

Det har skrivits ett nyhetstips till Avpixlat i deras tipsfunktion:

fwefwegewgew

 

UPPDATERING 

Avpixlat har nu snappat upp nyheten och hävdar att det är odemokratiskt att behöva betala skatt:

Vi vet att vi har många motståndare, somliga av dem med stort inflytande i samhället, som vill tysta oss med alla medel. Att försöka skjuta vår ekonomi i sank med Skatteverket som verktyg är bara en av flera antidemokratiska metoder man använder sig av. Samtidigt är det ett tydligt kvitto på att våra motståndare inser att de inte har argumenten eller verkligheten på sin sida och inte kan besegra oss i en renhårig öppen offentlig debatt.

[…]

Vi kommer förstås att göra vad vi kan för att se till att så lite som möjligt av insamlade medel går till statskassan och så mycket som möjligt till den utveckling av sajten och den redaktionella verksamheten som vi aviserade i samband med vår insamlingskampanj nyligen.

Vi noterar att Avpixlat påstår att meningsmotståndare inte har några argument. Därför utmanar vi på IRM nu Avpixlat på en offentlig debatt. Vi fixar allt praktiskt, men ni bakom Avpixlat får självklart full insyn och medbestämmande. En grej bara. Personen vi ska möta i debatt för att testa argumenten måste vara personen som ansvarar för Avpixlat.

Kom igen Avpixlat! Nu testar vi er tes. Bara att maila oss på [email protected] så löser vi allt det praktiska.

 

 


Stötta vår verksamhet