Granskning

Flera av SD:s riksdagsmotioner är rasistiska

Expo Idag har uppmärksammat ett antal motioner som Sverigedemokraterna har lagt inom området Migration och asylpolitik och som nu ska behandlas i Riksdagen. Det handlar bland annat om motioner som förespråkar lagar som gör skillnad på svenska medborgare och utländska medborgare:

Partiet förespråkar tuffare lagstiftning mot asylsökande och människor utan uppehållstillstånd. Dessutom vill Sverigedemokraterna införa flera lagar som gör skillnad på svenska medborgare och utländska medborgare, till exempel vill man förbjuda tiggeri för utländska medborgare, men inte för svenska.

Sverigedemokraterna föreslår att straffet för den som trots det tigger ska bli utvisning på livstid. Partiet kräver även att alla härbärgen ska tvingas att registrera hemlösas medborgarskap och att de som är utländska medborgare ska anges till polisen.

En liknande motion, som IRM skrev om i höstas, handlar om att den som ej är svensk medborgare men som är hemlös också bör utvisas:

Givetvis är det ett problem att människor (oavsett ursprung) hamnar i hemlöshet. Skulle det leda till missbruk, prostitution och annan kriminalitet är det än värre. Vad har Kent Ekeroth tänkt sig för lösning på problemet?

Jo, eftersom han anser att bästa hjälpen mot hemlöshet

 

”ges utifrån en kontext av kulturell förståelse där den hemlöse också har en bättre chans till dessa förutsättningar”:

”Jag vill därför att personer som ej har svenskt medborgarskap ska utvisas till sina ursprungsländer om de befinner sig i hemlöst tillstånd i Sverige.”

 

Utvisning! Lösningen är alltså att istället för att människor ska vara hemlösa i Sverige ska de vara hemlösa någon annanstans.

Expo Idag skriver också om en motion som slår hårt mot papperslösa:

I motionen ”Kriminalisera hjälp till illegala invandrare”, som är undertecknad av riksdagsledamoten Kent Ekeroth, föreslås att alla anställda vid offentliga institutioner eller ”privata motsvarigheter” ska vara skyldiga att rapportera om ”de påträffar en illegal invandrare som den anställde förstår eller borde ha förstått är illegal invandrare.”, och man ska inte heller få lämna någon hjälp till personen i fråga.

Även den skrev vi om i höstas, då tillsammans med en annan motion där Sverigedemokraterna vill införa samvetsfrihet för sjukvårdspersonal när det gäller abort. Vi ställer de båda motionerna mot varandra och frågar oss varför man visar någon slags ”omsorg” för sjukvårdspersonal i ett fall, men i ett annat motionerar man om att de ska ange människor som säkerligen har det svårt nog ändå:

”När får man åberopa samvetsfriheten, SD?”

Expo Idag har även uppmärksammat en motion som handlar om hur de som söker uppehållstillstånd i Sverige bör behandlas, om SD får bestämma alltså:

Sverigedemokraterna har även föreslagit att det ska ”inrättas förvaringscenter” där alla som söker uppehållstillstånd i Sverige ska ”förvaras innan gränspassagen”.

”Här ska de som söker någon form av uppehållstillstånd förvaras samt alla av- och utvisade, skriver Ekeroth i motionen ”Utvisning och förvar av svårutvisade”.

Läs igenom stycket ett par gånger och tänk sedan på detta: Är det verkligen ett sådant Sverige vi vill ha? Där vi sätter de som söker uppehållstillstånd i någon typ av ”förvaringscenter”? Är det verkligen så vi vill behandla de som kommer till Sverige och vill bosätta sig här - genom att behandla dem som kriminella?

Kalle Larsson, som är ordförande för Centrum mot Rasism, kommenterar till Expo Idag:

Det är vår skyldighet att på ett rättssäkert och humant sätt behandla ansökningarna till de människor som flytt till Sverige. De måste även behandlas som människor och inte som boskap som man kan fösa ihop på ett litet trångt utrymme till och med innan gränskontrollen. Det är en mänsklig rättighet att få söka asyl.

Vi tycker att de här motionerna är väldigt skrämmande och vi är mycket glada att de får uppmärksamhet nu. Det som inledde vår granskning av SD:s riksdagsmotioner i höstas var att de skröt om att de lagt en himla många motioner. Och det har de också, det ska vi inte förneka. Den första motionen vi uppmärksammade handlar om att utländska medborgare ska sättas i en speciell typ av kriminalvårdsanstalt, även om vi inte riktigt förstått var den där ”vården” kommer in:

Jag vill därför att regeringen återkommer med ett förslag om att bygga en ny form av kriminalvårdsanstalt för utländska medborgare som ska utvisas, avvisas eller väntar på beslut om sådan åtgärd. Denna nya form av kriminalvårdsanstalt ska vara human men spartansk – mat och husrum ges, men i övrigt inga former av ”fängelselyx” – d.v.s. ingen god standard eller några rehabiliteringsåtgärder.

Att Sverigedemokraterna i flera riksdagsmotioner skiljer så stort på svenska och utländska medborgare finner vi anmärkningsvärt, och det rör sig inte heller om några små skillnader. Flera av förslagen beskrivs nu som både rasistiska och odemokratiska. Vi på IRM kan inget annat än hålla med.

 

 

 


Stötta vår verksamhet
  • 4
    Delningar