Granskning

Kent Ekeroth - afrikaner är misslyckade p.g.a deras inneboende egenskaper

Vi på IRM fortsätter vår granskning av Kent Ekeroths selektivt raderade blogghistoria. En blogghistoria vi förstår att partiets rättsideologiske tänkare inte lägre vill kännas vid. Detta blir inte mindre uppenbart efter att man läst riksdagsledarmotens inlägg ”EU vill ta in 50 miljoner afrikaner”  från den 4e februari 2009.

Utgångspunkten för inlägget är det faktum att Europa behöver invandring för att stävja den negativa demogafiska trenden till följd av en allt äldre befolkning. Något som Ekeroth (och Sverigedemokraterna) givetvis inte håller med om:

”Detta aktualiserar två aspekter: dels det horribla resonemanget att en massinvandring är positivt för Europa eftersom vi ”behöver folk p.g.a. vår åldrande befolkning och dels visar det på vilket hot EU utgör mot Sverige.”

Att Sverigedemokraterna menar att EU är ett hot p.g.a. att det leder till att människor kan förfytta sig mellan länder vet vi redan. Det som däremot är intressant är Kents resonemang kring den första aspekten, d.v.s att massinvandring inte är positivt för Europa (Ekeroth nämner förövrigt inte det demografiska problemet mer i inlägget, men återkommer till det här).

Varför är då invandring så dåligt, enligt Kent?   För att förklara detta ställer Kent upp två argument han avser bemöta:

”Då görs två antaganden: 1) Invandring av afrikaner (och andra) är positivt för ekonomin och 2) så länge ekonomin klarar sig är allt bra.”

Efter att ha gissat vilt för att bemöta det första argumentet  (det ”kostar enorma summor varje år” (se bild längst ner))går Ekeroth snabbt över till att bena ut det andra:

”Det andra argumentet utgår från att de kulturer som Europa består av, är irrelevanta däribland den svenska. Argumentationen tillmäter ingen som helst betydelse åt att svensk kultur har format Sverige till det välmående och framgångsrika land vi är – Som om det vore en slump att Sverige ser ut som det gör. Det kunde lika gärna varit muslimska araber som hade skapat samma land, verkar tankarna gå. Det är så dumt att jag blir mörkrädd. Varför tror du att muslimska och afrikanska länder, trots deras enorma naturtillgångar, är mer eller mindre misslyckade (både sett till ekonomisk utveckling och moralisk)? Slump, eller ett resultat av deras inneboende egenskaper?”

Resonemanget avslutas med att Kent  erkänner att den ekonomiska frågan egentligen inte spelar någon roll, eftersom han uppenbarligen bara ogillar muslimer och afrikaner:

”Även om det osannolika scenariot att en massinvandring de facto skulle hjälpa ekonomin vore sant, så måste var och en fråga sig; är det värt det? Är det värt att offra så sp(sic), Sverige ser ut, som Sverige är för kortsiktig ekonomisk vinning? […]För mig är svaret uppenbart. Jag skulle hellre leva i ett fattigare Sverige, som är svenskt, än ett något rikare Sverige som är muslimskt.”

För att det inte ska bli några missförstånd väljer ekonomen Ekeroth att lägga en kommentar i slutet av blogginlägget där han förtydligar sitt rasistiska spekulerande, sin okunskap kring miljarder av människor och sin okunskap om det ekonomiska läget i världen med orden:

”PS. Vill återigen påpeka att det är mycket osannolikt att en muslimsk och/eller afrikansk invandring skulle ha positiva ekonomiska effekter på Sveriges ekonomi; om de inte lyckas i sina länder med alla deras naturtillgångar, varför skulle de lyckas här?”

Vi på IRM låter uttalandena stå för sig själva och lämnar istället över bollen till Kent Ekeroth och den svenska journalistkåren, tillsammans med ett antal frågor:

 • Hur ser ”landet” Afrika ut och vad utmärker detta landets så kallade ”afrikanska kultur”?
 • Hur ser den så kallade muslimska kulturen ut?
 • Vad vet du om kollonialhistoria i Mellanöstern och Afrika?
 • På vilket sätt är afrikaner och muslimer moraliskt misslyckade?
 • Vilka är muslimers och afrikaners ”inneboende egenskaper” som påstått gör att länder går dålig?
 • Vet du över huvud taget hur den ekonomiska situationen ser ut för länder på den afrikanska kontinenten?
 • Vet du hur ekonomierna ser ut för länder med en muslimsk majoritet?
 • Du gick till val samtidigt som du skrev det här. Detta var alltså det här som väljarna röstade in dig på. Hur kan du sitta kvar?

Tidigare inlägg i vår granskning av Ekeroths raderade inlägg:

 1. Kent Ekeroth – Svenskar måste få bidrag så att de föder fler barn än invandrare
 2. Kent Ekeroth hånskrattar åt 1434 döda palestinier
 3. Kent Ekeroth om rasistisk lynchmobb – svensken reagerar mot svenskfientlighet

Fortsättning följer…

Vi på IRM uppmanar såklart alla våra läsare och meningsmotståndare att själva titta in i Kent Ekeroths värld: http:///web/*/http://kentekeroth.se

 

Afrikaner och muslimer

Afrikaner och muslimer 2

Laglig islamisering

 


Stötta vår verksamhet
 • 1.9K
  Delningar