Granskning

När får man åberopa samvetsfriheten, SD?

Sverigedemokraterna värnar om svensk sjukvårdspersonal. Såpass mycket att de har motionerat om att införa samvetsfrihet i svensk sjukvård. Vad samvetsfrihet är? Kortfattat är det att kunna säga nej till vissa ingrepp utan att riskera repressalier - i detta fall rör det sig främst om abort som personal ska kunna säga nej till.

Eftersom abort och dödshjälp leder till särskilt svåra konfliktsituationer vad gäller etiska dilemman, bör rätten till åberopande av samvetsfrihet enligt resolution 1763 ha en särställning i svensk sjukvård.

Det skrämmande i detta är inte motionen i sig, utan SD:s uppenbara hyckleri och dubbelmoral. Det ser fint ut att det hela motiveras av omtanke för sjukvårdspersonalen men rimmar väldigt, väldigt illa med motion 2011/12:Ju412. Den motionen handlar också, delvis, om sjukvårdspersonal:

På samma sätt bör det bli obligatoriskt för anställda vid alla offentliga institutioner, både på lokal och nationell nivå samt deras privata motsvarigheter, såsom skola, sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten med mera, att till polisen rapportera in uppgifter om de träffar på en illegal invandrare som de förstår eller borde ha förstått var en illegal invandrare.

I en situation som handlar om abort är det alltså av yttersta vikt att sjukvårdspersonal får samvetsfrihet på grund av ”svåra konfliktsituationer vad gäller etiska dilemman”. Vår fråga till Sverigedemokraterna är helt enkelt: Kan personal åberopa den samvetsfriheten även i fall där det gäller att rapportera papperslösa personer som sökt vård? Papperslösa barn? Papperslösa gravida som lever under hot? Eller räknas inte omsorg om medmänniskor utan papper som ”svåra konfliktsituationer”..?

Den sista frågan är såklart retorisk - det är ju SD vi pratar om.


Stötta vår verksamhet
  • 1
    Dela