Vi har tidigare rapporterat om hur SD-kurirens chefredaktör, Tommy Hansson använt sig av den nazistiska sajten Metapedia som källa när han skulle beskriva en journalist som batikhäxa. Vi missade då att Hansson själv kommenterat sitt användande av Metapedia som källa:

tha

Hansson kallar alltså Metapedia icke rumsren, men att den skulle vara nazistdriven är tydligen onyanserat. Låt oss titta närmre på vad denna ”nya höger” skriver om förintelsen och mordet på sex miljoner judar under andra världskriget:

Förintelsen (engelska: Holocaust, hebreiska: Shoah) avser föreställningen att det i Tredje riket under åren 1941 till 1944 försiggick ett systematiskt, fabriksliknande utrotande av Europas judar

[...]

Grunden till myten om de sex miljoner judarna

Visserligen behöver man ju inte vara nazist för att sprida konspirationsteorin om att förintelsen är en ”föreställning” och myt, men tittar vi närmre på vilka som driver sidan blir det svårt att inte se den nazistiska agendan:

Nordiska förbundet ligger också bakom de för vit makt-rörelsen viktiga internetsajterna Motpol, Metapedia och Nordisk. Metapedia är ett uppslagsverk som är likt Wikipedia till utseendet. Texterna på sajten är skrivna ur ett högerextremt perspektiv. Nordisk är ett community där nazister och andra högerextremister diskuterar med varandra och sprider information om aktiviteter.

Man får känslan av att inom SD är man villig att använda vilka källor som helst så länge källan bekräftar sin övertygelse/föreställning. Eller som i detta fall där källan hjälper till att smutskasta en journalist.