Granskning

SD-politiker tar ställning mot våldtäktsoffer - kan väljas till nämndeman inom en månad

thejuryroom2
Written by Henrik Johansson

Text: Christopher Gummesson

Det svenska nämndemannasystemet har varit under diskussion de senaste dagarna. Skälet härtill har varit att antalet Sverigedemokratiska nämndemän har ökat markant eftersom att tjänsterna tillsätts proportioneligt utifrån valresultatet.

Man kan med fog diskutera lämpligheten i att företrädare för ett politiskt parti vars huvudsakliga agenda är att minska invandringen ska döma i exempelvis migrationsmål, inte minst i ljuset av tidningen Arbetarens granskning från 2012. I 45 granskade domar visade det sig att de Sverigedemokratiska företrädarna hade varit skiljaktiga(gjort en annan bedömning) i rättegångar där den anklagade hade utländsk härkomst. Det mest flagranta exemplet är Pavel Gamov, numera riksdagsman, som under en enda förhandlingsdag anförde skiljaktig mening i fyra av de fem mål som han deltog i. Detta trots att det annars är ovanligt att nämndemännen motsätter sig den jurdiskt skolade domarens bedömning.

IRM kan nu kasta in ännu en brandfackla i debatten. Det är Sverigedemokraterna i Upplands bro som har föreslagit SD-politikern Johan Silversjö som nämndeman. Ärendet har bordlagts men kommer att tas upp igen den 17 december då Silversjö med största sannolikhet kommer att tilldelas förtroendet att representera det svenska rättsväsendet.

Vi kan idag avslöja att den kandiderande nämndemannen gång på gång har skrivit kommentarer på nätet där han har gett uttryck för en mycket speciell syn på sexualbrottmål. Ett exempel gäller en diskussion om Julien Assange-fallet, där en kvinna i förhör hade uppgett att hon och Assange hade haft samtyckessex på kvällen, somnat, och att hon senare hade vaknat av att Assange hade sex med henne igen. Den gången utan kondom. En skribent väckte frågan om hur fallet bör rubriceras om man tar den målsägande kvinnans historia för given. Silversjö lämnade denna kommentar:

” Enligt min mening så är det här varken våldtäkt eller sexuellt utnyttjande. Det är inte mer sexuellt utnyttjande än ett vanligt one night stand. (…) Som man bäddar får man ligga, så jävla enkelt är det.”

Resonemanget går alltså ut på att en kvinna som vid ett tillfälle har samtyckt till sex helt enkelt får räkna med att mannen kommer tillbaka för mer. Trots att hon sover. När Silversjö anser att en kvinna får tillbaka rätten till sin egen kropp efter ett samlag framgår dock inte.

Vid ett annat tillfälle, den 12 mars 2011, gav han på ett kommentatorsfält ett mer allmänt omdöme av hur rättsväsendet hanterar sexualbrottmål.

”Jag tillika med många andra hävdar att vi för länge sedan passerat gränsen och idag inte har någon rättsäkerhet överhuvudtaget då det gäller just sexualbrott.

Det är ett alldeles för laddat ämne och jag ser hur hela kedjan av polis, åklagare, nämdemän och domare hela tiden utgår från att det målsägaren påstår måste vara sant. Har man det synsättet från början så blir alla utredningar partiska och felaktiga. Jag skyller allt det här på de talibanfeministiska vindarna som har tillåtits blåsa allt starkare under de senaste 30 åren.

Alla vill försvara, stärka och hjälpa de stackars brottsoffren och alla vill få de utpekade gärningsmännen fällda.”

I ljuset av den rättspolitiska debatt som har förts det senaste året, med anledning av en rad mycket anmärkningsvärda våldtäktsmål där den tilltalade har friats, får man säga att Silversjös perspektiv framstår som avvikande. Men hans misogyna inställning gör sig inte bara gällande i sexualbrottmål. Den 21 mars 2011 kommenterade han ett fall som rörde en kvinna som hade anmält sin make för misshandel i hemmet.

”Utan att ha sett FUP så verkar det för mig mest troligt att hon spelat ut ett ”Jag är ett stackars värnlöst kvinnligt offer” - kort.”

Märk väl, detta är Silversjös utgångspunkt utan att ha satt sig in i fallet. Dagen efter återkommer Silversjö med ett inlägg där han återigen förgrymmar sig över ”talibanfeminismen”.

” Jag är så j*vla less på att kvinnor alltid bedöms som offer till och med i dom fall där dom har ihjäl andra människor. (…) Den här uppkomna situationen skyller jag på den statsfinansierade feminismen, Gudrun Schyman, Diesen, Madeleine lejonhuvud, advokat byrån Elisabeth massi Fritz, Monika Dahlström-lannes, Thomas Bodström och alla andra fanatiska talibanfeminister.”

Det här är bara några exempel på när Johan Silversjö har redogjort för sin inställning till den här typen av brottmål. När IRM når honom via telefon slänger han på luren så fort vi förklarar vårt ärende. Inte heller Sverigedemokraterna i Upplands bro har svarat på våra samtal. Om mindre än en månad kan den här mannen tilldelas förtroendet att döma i våldtäktsmål då SD i Upplands bro propsar på ett proportionellt val. Detta är ett exempel på hur Sverigedemokraternas valframgår får ringar på vattnet, även i rättsväsendet. Som man bäddar får man ligga, svenska folket.

 


Stötta vår verksamhet
  • 2
    Delningar