Granskning

SD:s förre kanslichef: Åkesson ljög om skattefusk

Förra året avslöjade Aftonbladet att Sverigedemokraterna eventuellt hade skattefuskat genom att 2011 låta partiets fakturor betalas av sitt helägda bolag Blåsippan AB. Jimmie Åkesson var vid tidpunkten styrelseordförande i bolaget och hävdade att fakturorna var betalning för inköp avsedda att användas i en framtida satsning i bolaget. IRM har nu tagit del av dokumentation och vittnesmål som antyder att Åkesson ljög.

Det gäller inköp av medieutrustning och medieutbildning för närmare 800 000 kronor som betalats av Sverigedemokraternas bolag Blåsippan AB, trots att bolaget enligt sin verksamhetsbeskrivning inte har sysslat med någon medieverksamhet. Anklagelserna gällde alltså att fakturor som är hänförliga till Sverigedemokraterna har betalats av Blåsippan AB för att kunna dra av momsen, vilket partiet inte hade kunnat göra i egenskap av ideell förening. När Jimmie Åkesson konfronterades med uppgifterna lämnades förklaringen att betalningarna var avsedda en för en framtida mediesatsning som skulle ha bedrivits inom ramen för Blåsippans verksamhet, en satsning som dock ”aldrig bar frukt”.

Det här är stämmer dock inte överens med en skrivelse till Skatteverket, där Blåsippan AB förklarade inköpen på ett helt annat sätt.

Blåsippans verksamhet bestod huvudsakligen utav webbförsäljningar av reklamprylar och litteratur med exklusiva rättigheter från ideella föreningar. Nu har vi utökat vår verksamhet och investerat i medieutrustning som kommer att hyras ut till ideella föreningar som har stort behov kortsiktigt med att göra olika mediesatsningar.

Vi har pratat med Daniel Assai, som vid tidpunkten var biträdande för kanslichef för Sverigedemokraterna i riksdagen. Han menar att Åkesson ljuger.

Fakturorna var ställda till Sverigedemokraterna men de var så fräcka att de lät dem betalas av Blåsippan. Jag reagerade ganska hårt, men då tyckte de att jag var gnällig.

Assai menar att inköpen var till för att användas inom ramen för en redan befintlig medieverksamhet som bedrevs av partiet.

Personalen som jobbade med media och använde medieutrustningen var anställda vid riksdagskansliet. Vi tog emot bidrag för att bygga upp riksdagskansliet och understödja ledamöterna med politiska sekreteterare och sånt, men hela bidraget behövdes inte. Problemet var att pengarna var öronmärkta för riksdagskansliet så de kunde inte flyttas. Så istället anställde man folk på riksdagskansliet för att driva SD-TV. Den medieverksamheten som Jimmie påstår inte ha existerat, det är ren lögn. Den har varit aktiv sen 2010.

Vi på IRM har tagit del av ett antal dokument som stödjer Assais vittnesmål. Det gäller bland annat en mailväxling mellan Rickard Jomshof och en viss Helena Edlund där dom båda diskuterar utvecklingen för SD:s webbtv som vid tidpunkten var en integrerad del av Sverigedemokraternas hemsida. I mailen framgår det att Edlund är anställd som redaktör för SDTV. Det refereras också till just den här medieutbildningen som alltså Blåsippan AB har betalat. Såhär skriver Edlund i ett mail till Jomshof:

Jag anställdes som redaktör med uppgift att ”se till så andra gör sitt jobb”. Vid mediautbildningen deltog sex personer. Dessa har dock värvats internt och har huvudsakligen andra arbetsuppgifter.”

I samma mail uttrycker Edlund oro för att hon kommer bli av med jobbet på grund av att hon hört rykten om att SD-TV ska läggas ner. Mailet undertecknas med titeln ”Redaktör SDTV”.

Med andra ord framstår kostnaderna, som har dragits av i Blåsippan AB i högsta grad hänförliga till Helena Edlunds redan befintliga verksamhet. Edlund har dock aldrig varit anställd på Blåsippan AB. Hon var vid tillfället anställd på Sverigedemokraternas riksdagskansli.

Ytterligare ett bevisfaktum återfinns i förundersökningen som ligger till grund för åtalet mot riksdagsledamoten Martin Kinnunen, som misstänks för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Det gäller avtalet som slöts mellan Blåsippans dotterbolag Samtid och Framtid AB och Erik Almqvists konsultbolag. I en sektion beskrivs bakgrunden till affären.

Omedelbart efter valet påbörjades diskussioner kring en större satsning på att med partiets stöd starta upp Sverigevänliga medier. Konkret handlade det om webb-TV och veckotidning. Ursprungligen var tanken att driva dessa medier genom det av partiet ägda bolaget Blåsippan AB. Under våren 2011 togs de första stegen genom att några av de tilltänkta medarbetarna fick utbildning i bland annat tv-teknik. En tilltänkt projektledare anställdes. Tyvärr visade sig detta vara en felrekrytering och projektet var tillbaka på ruta 1.

Blåsippan AB har aldrig haft några anställda. Av dom mejlen vi refererade till tidigare är det rimligt att anta att den tilltänkta projektledaren som avses här är Helena Edlund. Det antyder alltså att Sverigedemokraterna har anställt personal på riksdagskansliet, som har betalats med skattepengar i form av bidrag för ledamöternas arbete i riksdagen och använt riksdagens lokaler som bas för sin propagandamaskin. Kostnaderna för utrustning och utbildning har dock flyttats till Blåsippan AB för att undanhålla staten stora summor moms.

Christopher Gummesson
Magnus Esser Bengtsson

För mer om detta och hela intervjun med Assai, lyssna på Inte rasist men podcast avsnitt 40.
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/227220856″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

 

Björklund SKV Edlund anställd RK Edlund mail 1 Edlund mail 2 Edlund mail 3 Faktura 1 Faktura 2Samtid avtal


Stötta vår verksamhet
  • 1.4K
    Delningar