Granskning

SD:s islamexpert - Koranen innehåller mer hat än Mein Kampf och islam borde förbjudas

sd sotenäs
Written by Henrik Johansson

Under december månad satsade Sverigedemokraterna stenhårt på en reklamkampanj angående en föreläsning med rubriken: ”Kan Islam fungera i ett västerländskt samhälle?”. På ett tiotal officiella SD-hemsidor kavlade man ut följande bild:

sdfsfregerFör er som missade detta ”folkbildande happening” kan vi nu glädjande rapportera att SD-politikern Bertil Malmbergs föreläsning finns att ta del av online. Något som uppmärksammats av bland annat Expo(rekommenderad läsning):

Sverigedemokraternas ”islamexpert” som utbildar partiets lokalföreningar sprider en rad konspirationsteorier om islam. Han hävdar att ”muslimsk invandring är del av ett smygande Jihad”. Till Expo Idag ger han också sitt stöd åt den antimuslimska konspirationsteorin om Eurabia.

”Jag är övertygad att en del av den här invasionen av migranter hit, speciellt från den muslimska världen är en del av en smygande Jihad, Stealth Jihad. Hur många tror att riktiga flyktingar i de här länderna plötsligt kan hosta upp hundratusen kronor för att ta sig hit. Jag kan inte göra det fast jag inte är flykting, för att betala flyktingsmugglare att ta sig hit. Jag är övertygad om att det i många fall ligger oljepengar bakom detta som en del av Jihad.”, säger Bertil Malmberg på en föreläsning om islam som nyligen anordnats av gruppen Fri folkbildning i Stockholm.
Förutom att komma dragandes med konspirationsteorier om att det pågår ett ”stealth jihad” som alla - ja alla - muslimer deltar i så påstår även Malmberg att muslimer tar över västvärlden genom att föda barn. Malmberg är långt ifrån ensam om tron att muslimska barn är något ont som försöker ta över välden, även Kent Ekeroth har salufört denna teori.
När Expo når pressekreterare Martin Kinnunen vill han inte ta avstånd från Malmberg och nekar till att Malmberg agerar på uppdrag av partiet, detta trots att det finns interna dokument som visar motsatsen:

I ett internt dokument med kontaktuppgifter på bland annat personal i riksdags- och partikansliet som skickats ut till samtliga av Sverigedemokraternas kommunföreningar framgår det att Bertil Malmberg är föreläsare om Islam. En föreläsning kostar 2500 kronor samt kostnader för resa och eventuell övernattning.Sverigedemokraternas presschef Martin Kinnunen menar att Malmberg föreläser på eget initiativ.– Han har inget uppdrag i partiet i att åka runt. Utan det är ett intresse som han har. Sen har kommunföreningar bett honom att komma. Det är ingen organiserad verksamhet från partiets sida, säger Kinnunen.

Om Malmbergs påståenden om muslimer säger han.

 

– Vi spekulerar inte i de banorna. Det får stå för honom själv. Jag vet inte vad han har för källor. Att det skulle ligga oljepengar bakom flyktingsmugglare till Sverige. Det har jag inte hört talas om.

 

Han föreläser ju om islam för Sverigedemokraterna?

 

– Han får stå för de sakerna själv. Från partiets sida har vi inte uttalat oss på det sättet. Det är det enda jag kan säga utan att lägga någon värdering i det.

 

Du tar alltså inte avstånd från myten om att muslimer flyttar till Sverige för att smygislamisera landet?

 

– Jag kan inte ta avstånd från något om jag inte kan sätta mig in i vad han har sagt. Jag måste få reda på vad han menar. Jag kan bara konstatera att det inte är något partiet har sagt.

För att göra det lättare för er att navigera i denna föreläsning så gör vi här en lista på olika tidpunkter som kan vara intressanta:
  1. (Min 1.10) Islam borde förbjudas och koranen är värre än Mein Kampf
  2. (Min 8.30) Han har erbjudit partitoppar utbildning i islam efter skandalen med Micheal Hess
  3. (Min 9.20) Att stå upp för människors lika värde är trams, fel och meningslöst.
  4. (Min 18.30) När muslimerna blir tillräckligt många kommer sharialag att instiftas för svenskar.
  5. (Min 18.50 och framåt) Där muslimer bor är det skräpigt och fullt av brottslingar.
  6. (Min 24.45 och framåt) 500 000 muslimer vill införa sharia.
Tidpunkterna ovan gäller frågestunden efter själva föreläsningen:

Föreläsningen:


Stötta vår verksamhet
  • 2
    Delningar