Granskning

SD:s partiledning slöt förtäckt avgångsavtal för 800 000kr med före detta ekonomichef

Written by Henrik Johansson

En av de omständigheter som ligger Martin Kinnunen till last i det stundande åtalet mot honom är att Samtid och Framtid AB, dotterbolag till det av SD helägda bolaget Blåsippan AB, enligt åklagaren har använt sig av osanna fakturor som verifikationer i bokföringen. Förundersökningen visar dock att de osanna fakturorna är resultatet av en uppgörelse som slöts av Sverigedemokraternas partiledning, utan inflytande från Kinnunen.

Det handlar om Sverigedemokraternas förre ekonomichef Per Björklund som fick sparken efter en incident under kommundagarna i Västerås i november 2012. Björklund ska ha uttryckt sig rasistiskt mot en partikollega. När han krävde ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner erbjöd partiledningen en annan lösning, nämligen att han skulle anlitas som konsult i partiets bolag Samtid och framtid AB och istället fakturera för ett värde motsvarande 18 månadslöner. På så vis undviker partiet att betala arbetsgivaravgifter och betalningen kan dras av som en kostnad i företagets deklaration. I den förundersökning som ligger till grund för åtalet mot Martin Kinnunen förhörs Sverigedemokraternas dåvarande pressekreterare Björn Söder om uppgörelsen.

Söder säger att han arbetsbefriade Per Björklund i december 2012 av politiska skäl efter att han gjort ett uttalande som inte var acceptabelt. De var överrens om att han inte kunde ha kvar några politiska uppdrag i organisationen och inte heller några uppdrag som högre tjänsteman. Söder vill betona att det inte hade något att göra med att han misskött sina arbetsuppgifter. Söder säger att de tyckte därför att det var lämpligt att Björklund kunde ta hand om ekonomiarbetet som konsult i Samtid & Framtid AB. Det var Söder och Martin Kirchberg som skötte diskussionen med Per Björklund. Söder säger att de la fram detta förslag för Björklund. Alla tyckte detta var ett bra förslag.

Per Björklund själv uttalar sig också om uppgörelsen. I en utredning från Ekobrottsmyndigheten, som återfinns i förundersökningsmaterialet, framgår följande.

Per Björklund uppgav vid förhör 2015-01-21 ”att man hittade på/föreslog den här lösningen från partiets sida för att bli av med honom. Det var ett sätt för Björklund att få ut 18 månadslöner… Det motsvarade den ersättning han tidigare hade fått som ekonomichef för Sverigedemokraterna”. Vidare uppgav Björklund att han startade upp den enskilda firman den första februari 2013 och ”det startades enbart för att hantera pengaflödet till honom från vem det nu var… Blåsippan eller Framtid & Samtid”.

Ekobrottsmyndighetens utredare gör bedömningen att den utbetalda ersättningen till Björklund om 813750 kronor bör betraktas som ett förtäckt avgångsvederlag från Sverigedemokraterna. Konsultfakturorna är därmed att betrakta som osanna och därför är Samtid och Framtid AB:s bokföring behäftad med fel, och bör dessutom vägras kostnadsavdrag och avdrag för ingående moms.

Det var efter en liknande uppgörelse vid samma tidpunkt med Erik Almqvist som hela Samtid och Framtid AB:s styrelse avgick. Av vittnesförhör med Paula Bieler och Oscar Sjöstedt framgår att styrelsen inte ville stå för affären då man ifrågasatte avtalets legitimitet, enligt Sjöstedt var uppgörelsen ”misstänkt likt en muta” för att få Almqvist att lämna riksdagen. På förfrågan från moderbolaget Blåsippan AB:s styrelse, där Jimmie Åkesson vid tidpunkten var ordförande, tog Martin Kinnunen på sig rollen som ensam styrelseledamot. Det var alltså partiledningen som önskade att Kinnunen skulle ta på sig det juridiska ansvaret. Nu står han åtalad som en följd av tveksamma affärer företagna av samma partiledning.

Christopher Gummesson


Stötta vår verksamhet
  • 1.1K
    Delningar