Som vi redan fastslagit är inte Kent Ekeroth rasist, men… är det inte likt så säg. Eller vad ska man annars tro när man läser följande påstående som riksdagsledamoten uttryckt på Twitter:

Detta ledde naturligtvis till frågan om ALL invandring skadar Sverige och slutade med följande diskussion:

Statistiken som omtalas är troligtvis den man kan finna på SCB:s hemsida. 2011 invandrade totalt 96 467 personer, varav 20 615 personer hade svenskt medborgarskap och således var återvändande svenskar. Den gruppen utgjorde en femtedel av all invandring 2011. Det är alltså denna statistik Kent Ekeroth nu förkastar. För att… för att han har kollat på statistiken. Och en minoritet av dessa är ”egentliga svenskar”?

Men snälla riksdagsledamot Ekeroth. Kan man vara mer eller mindre svensk medborgare?

Vi befarar dock att vi aldrig kommer få svar på vad Kent Ekeroth anser vara en ”egentlig svensk” då hans svar på frågorna om just detta är följande:

Kent Ekeroth. Riksdagsledamot och en sann retoriker. Han är inte rasist, men…