Thoralf Alfsson, vår gamle kamrat som vi satt avgångsvakt på, har skrivit om en tidningsartikel rörande invandring på sin blogg. Eller ja, om sanningen ska fram så tycks han främst ha skrivit om analfabeter vilket inte är en synonym till invandrare. Alfsson tycks dock ha svårt att skilja på begreppen när han skriver:

Såväl i Kalmar län som i Sverige har vi en kraftig majoritet av politiker som anser att analfabeter är en tillgång för samhället.

Han fortsätter sedan och skriver:

Dessa ”intelligenta” personer tror uppenbarligen att en beslöjad muslimsk, somalisk kvinna i 30-40 års ålder, som dessutom är analfabet har något att bidra med i det svenska samhället!

Thoralf, Thoralf, Thoralf (Vi tycker liksom att vi känner dig såpass väl att vi kan kalla dig vid förnamn nu)… hur tänkte du här? Är det människors läs- och skrivförmåga som ska avgöra huruvida de ska få bo i vårt land? Ack, vilken liten tilltro till dina medmänniskor ute i världen, när du underförstått säger att det inte går att lära en vuxen människa att läsa och skriva. Kan tilltron bli värre? Ja, tyvärr. Fortsätter man läsa Alfssons inlägg så påstår han ännu en gång att alla somalier missbrukar (eller odlar) drogen khat.

Vi undrar egentligen hur du vill ha det, Alfsson. I ena stycket skriver du att vi endast bör ta emot människor som kan tillföra något till samhället, i nästa stycke fördömer du åtgärder och utbildningar som leder just till det du efterfrågar. Vi råder dig att välja en linje, för i vanlig ordning kan man inte både ha kakan och kasta bort den. Ett litet tips på vägen till sist: du som är en världsvan politiker borde kanske försöka öppna ögonen för möjligheten att alla invandrare för det första inte är likadana. De är individer. Precis som du och jag, Thoralf.