Andelen som tycker att Sverige ska ta emot färre invandrare har minskat de senaste åtta åren, en siffra som nu ligger på 41 procent. Detta samtidigt som de som anser att invandrare fritt ska få utöva sin religion har blivit fler, från 19 till 27 procent.

Sveriges Radio skriver:

”Enligt undersökningen hänger den invandringskritiska gruppens åsikter väl ihop. Den som vill minska invandringen, ser invandrare som ett hot och några som medierna förtiger sanningen om. Gruppen är ett stöd för Sverigedemokraterna, enligt Marie Demker.”

Samma Marie Demker, professor i statsvetenskap, säger till SR:

”– Min bedömning är att man i stor utsträckning har nått den här gruppen som tycker att de här frågorna är så viktiga att de är avgörande för den politiska hemvisten.”

Den sverigedemokratiska riksdagsledamoten, och mannen som ser Avpixlat som sitt eget projekt och initiativ, Kent Ekeroth har dock lite problem med undersökningen.

Vad vill då Ekeroth få sagt med det här? Det är svårt att säga, men Ekeroth har tidigare sagt att det är ett demokratiskt problem att muslimer har rösträtt i Frankrike och därför fick vara med och bestämma vem som skulle bli landets president. Kanske är det samma sak han vill få sagt med det här?

Men varför vill ens Ekeroth lyfta frågan? Enligt den statistiken han själv lyfter, att 1,2 miljoner personer invandrat till Sverige sedan 1993, är faktiskt de som Ekeroth definierar som ”invandrare” fler än de som röstar på Sverigedemokraterna - 12,6% jämfört med 5,7% för SD. Så ska inte de som Ekeroth menar är invandrare få yttra sin åsikt, är det inte mer än rimligt att mena att SD inte heller ska få göra det.

Stort tack till @tobbelundeqvist för tipset!