Efter att man släppt OECD rapporten som motstrider att den världsbild som Sverigedemokraterna baserar hela sitt parti på, nämligen att invandring är ekonomiskt missgynnsamt för Sverige, var det svårt för vissa att bearbeta detta. Så efter att dammet lagt sig började man febrilt på Sverigedemokratiska bloggar och partisidor försöka redogöra och förklara rapporten.

Flera olika förklaringar har presenterats. Bland annat att:

Svensk media väljer tämligen konsekvent att bara rapportera intäkterna vilket ju ger en helt felaktig bild av läget. (…) Naturligtvis går denna retorik i politiskt korrekt anda då sanningen i vanlig ordning är underordnad propagandan eller indoktrineringen att allt som har med invandring är entydigt positivt.”- SD Malmö

Men det är knappast nyheter att media är syndabocken för SD. Vad som istället är intressant hur man väljer att förklara och belysa rapporten. Nämligen att Sverigedemokraternas valfråga, invandring, är tämligen ointressant, utan att grupperna som utgör invandringen är mer intressant.

”Viktigt att komma ihåg när man diskuterar ekonomi gällande invandring är att arbetskraftsinvandring från norden och västeuropa är lönsam men att flykting och anhöringsinvandring från tredje världen ej är lönsam.” SD- Örebro

 

”OECD blandar ihop invandring från Väst och tredje världen – sistnämnda är det stora problemet.”- SD Surahammar

Att deras valfråga är baserad på splittring av människor. Att man starkt och konsekvent väljer att splittra grupper av människor beroende av bakgrund. Att invandring gynnar Sverige är ointressant i SD:s mening, det viktiga enligt dem är alltså vilka grupper invandring utgörs av. Man kan helt enkelt säga att i dammet från OECD-rapporten visar Sverigedemokraterna sitt sanna ansikte.

SD Malmö väljer även att lyfta fram den här siffran ur rapporten:

Rapporten visar vidare ett minus om 0,57 % av BNP, ca 20 miljarder, då man drar bort kostnader från intäkter.

Samtidigt som SD nu hävdar att 20 miljarder är den egentliga kostnaden för invandringen så uppstår ett nytt problem. SD har nämligen i sin budget hävdat att man kan spara 100 miljarder på invandringen.

Vad blir då kontentan av det hela? Jo det är ganska enkelt, SD har räknat fel. Riktigt fel.