Ikväll är det invigningen av OS i London. Många är bänkade framför sina TV-apparater och nästan lika många är bänkade framför datorerna. Dock är det inte alla som ägnar sin energi till idrott, kamratskap, sportslighet. Det finns även de som retweetar (delar) rasistiska ”skämt” på Twitter:

 

Magnus Olsson, som är användaren bakom kontot som retweetat, sitter med i Malmös kommunfullmäktige för SD. Hur han kunde anse att detta ”skämt” var något han borde dela vidare, kan vi bara gissa då han hittills inte uttalat sig om det. Det kan förstås ha varit så att Olsson med detta ville visa på den utbredda rasism som finns i sociala medier. Det kan också ha varit så att han slant på knappen.

Men känner vi SD rätt så kommer förklaringen troligtvis vara att han blivit hackad.