Okategoriserade

Analfabeter och islam - myterna bemötta

Sverigedemokraterna gillar att prata om invandring. När de pratar om invandringen försöker de beskriva det som att de som kommer till Sverige är outbildade analfabeter som är omöjliga att få in i arbete. Bland annat skriver Sverigedemokraterna i Partille på sin blogg att:

”Sanningen är att det inte finns någon möjlighet att ordna jobb åt de tiotusentals analfabeter kommit till Sverige och som fortsätter att komma till Sverige.”

och även att:

”Omkring 50% av de som får asyl i Sverige är analfabeter. Givetvis är det en katastrof för inte bara skolsystemet utan även för landet och tillväxten. Det går inte att bara flytta människor från U-länder där dom omfattas av analfabetism, klanvälde, kvinnoförtryck, fundamentalistisk Islam mm och tro att dessa människor ska kunna bli fungerande medborgare i en supermodern stat som Sverige.”

Dessutom sa Sverigedemokraternas kandidat i EU-valet 2009, Elena Yurkovskaya, att invandrare var primitiva individer och - analfabeter.

Därför måste resultatet av Stockholms universitetets Linnécentrum för integrationsstudier, kort SULCIS, undersökning, att utrikes födda är högre utbildade än inrikesfödda, komma som en chock för Sverigedemokraterna. I materialet, som Sveriges Radio fått ta del av, står det bland annat att 70 procent av de utrikesfödda som varit i Sverige från 5-10 år är överkvalificerade för de arbeten de har.

Jonas Karlsson, doktorand, som gjort huvudarbetet och bearbetningen av undersökningen säger i en intervju med SR:

”– Alla grupper har en genomsnittlig högre utbildning är den infödda befolkningen. Framför allt är andelen universitetsutbildade betydligt större i den invandrade gruppen, säger han.”

Enligt Karlsson är den lägst utbildade gruppen de som kommer ifrån EU och andra rika länder.

Förutom att bilden SD försökt måla upp att invandrare är analfabeter och outbildade får sig en törn - får vi se att SD far med osanning även när det gäller den ”massiva, muslimska” invandringen. I undersökningen SULCIS gjort kommer man fram till att av de utrikesfödda från Afrika och Mellanöstern är muslimer i en minoritet, men även att människor av muslimsk tro blir mindre troende ju längre tid de befinner sig i landet - något som inte förekommer i samma grad bland de andra religiösa grupperna.

För att sammanfatta:

1. Utrikes födda är analfabeter och outbildade i högre grad än svenskar?
Fel.

2. Det pågår en massiv muslimsk invandring?
Fel.

Stormen efter Eurovision-helgen vill inte lägga sig. Snarare har det gått från illa till värre och värre och värre och värre.


Stötta vår verksamhet