Okategoriserade

Riksdagsledamoten vill utvisa hemlösa

Riksdagsledamoten Kent Ekeroth skriver i en motion till Riksdagen:

”Antalet hemlösa har ökat kraftfullt i Sverige enligt Socialstyrelsen. I deras rapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 kan utläsas att antalet ökat från 17 000 till 32 500 mellan åren 2005-2011.”

Ekeroth menar också att hemlösheten har ”förändrat karaktär” eftersom gatubilden ”präglas (…) även (av) utländska medborgare”.

”Den nya situationen problematiskt av flera orsaker. För det första bidrar den till att resurser som annars gått till svenska hemlösa går till utländska medborgare. För det andra förändrar den gatubilden till det sämre. Slutligen är det inte värdigt för utlänningar i Sverige att fastna i liv av hemlöshet och kanske även missbruk, prostitution och annan kriminalitet.”

Givetvis är det ett problem att människor (oavsett ursprung) hamnar i hemlöshet. Skulle det leda till missbruk, prostitution och annan kriminalitet är det än värre. Vad har Kent Ekeroth tänkt sig för lösning på problemet?

Jo, eftersom han anser att bästa hjälpen mot hemlöshet ”ges utifrån en kontext av kulturell förståelse där den hemlöse också har en bättre chans till dessa förutsättningar”:

”Jag vill därför att personer som ej har svenskt medborgarskap ska utvisas till sina ursprungsländer om de befinner sig i hemlöst tillstånd i Sverige.”

Utvisning! Lösningen är alltså att istället för att människor ska vara hemlösa i Sverige ska de vara hemlösa någon annanstans. Och ursäkta oss om vi tycker att Ekeroths förklaring om ”kulturell förståelse” mest låter som ett svepskäl.


Stötta vår verksamhet