Okategoriserade

SD Svenljunga motionerar mot provocerande konst

Sverigedemokraterna i Svenljunga har skrivit en motion till kommunfullmäktige. En motion som handlar om en av de viktigaste saker vi har, särskilt enligt SD. Kan ni gissa vad? Just det, kultur! SD i Svenljunga tycker dock inte att all kultur är positiv. I motionen framgår det tydligt att SD tycker att kommunen främst ska se kultur som en investering för kommunen:

Det är en fördel om kommunens satsningar på lång sikt kan fungera som en investering, exempelvis kultur som används för marknadsföring av Svenljunga eller dess närområden.

Kultur för kulturens skull? Nej jössesligen, kulturen ska ha ett tydligt syfte om kommunen ska hjälpa till med pengarna. Men är all kultur bra kultur? Klart den inte är, om man frågar SD Svenljunga:

För att kunna stå fast vid att kulturverksamheten ska vara öppen för alla bör den så långt det går vara politiskt neutral. Att med kommunala medel bidra till kultur som förmedlar extrema yttringar, som chockar eller provocerar bör således undvikas.

Vem som ska avgöra vilken kultur som ”förmedlar extrema yttringar”, ”chockar” eller ”provocerar” framgår tyvärr inte i motionen. Det är heller inte klargjort vem det är som inte får provoceras eller chockas. Räcker det om en enskild person blir chockad och provocerad? Isåfall har vi svårt att se att kommunen skulle kunna bidra till någon slags kultur överhuvudtaget.

Vi tar också för givet att detta innebär att SD Svenljunga tar bestämt avstånd från all konst producerad av tillexempel… Lars Vilks?


Stötta vår verksamhet