Det står nu klart vad många länge sagt om Sverigedemokraternas väljarkår. En ny undersökning av Demoskop på uppdrag av tankesmedjan Timbro visar att den typiska SD-väljaren inte bara är en arg, ung och outbildad man. Även om basen i partiets väljarkår förvisso i mycket består av dessa är verkligheten sedan valet i september mer nyanserad. Representanter från Timbro och Demoskop skriver:

Bland de nya väljarna är inte den yngre mannen med låg inkomst typisk. Könsfördelningen är något jämnare och åldersspannet 45–64 är betydligt vanligare. De nya SD-väljarna är i mycket större utsträckning personer som är medelinkomsttagare. Och framför allt: det är tidigare moderatväljare, inte socialdemokrater, som utgör stommen i SD:s nya väljarbas. I undersökningen var nettoflödet till SD större från moderaterna än alla andra partier sammantaget.

De nya SD-väljarna som tillkom valet 2014 ligger till höger om de gamla SD-väljarna. Medan SD:s väljarbas från 2010 placerar sig något till höger om mitten är de nya väljarna ideologiskt positionerade på samma plats som resten av alliansen. En sannolik tolkning är att SD:s ursprungliga väljarbas utgjordes av tidigare S-väljare samt de som tidigare inte alls röstat.

Studien visar en ökning av kvinnliga väljare, personer i medelåldern och medelinkomsttagare. Dessutom är det tidigare moderater som utgör majoriteten bland dessa nya sverigedemokrater, inte socialdemokrater. Netto försvann fler väljare från Moderaterna till SD än från de övriga partierna tillsammans.

Och de är höger, till stor del konservativa. Av de som 2010 röstade på Moderaterna men som nu röstade på SD räknar sig över 40 % som konservativa. För dem är naturligtvis invandringen den viktigaste frågan, men även traditionella högerfrågor som ett starkt försvar och lag och ordning. Bland Sverigedemokraternas väljare betraktar bara hälften sig som nationalister, resten som olika slags liberaler, konservativa och socialdemokrater. Kort och gott kan en faktiskt räkna SD:s typiska väljare som en person med en överlag borgerlig idévärld.

Den tillväxt som SD har i nuläget sker i huvudsak med hjälp av väljare som betecknar sig som borgerliga väljare, har en borgerlig ideologisk orientering och som traditionellt har röstat på främst Moderaterna. Detta kan jämföras med andelen som betecknar sig som socialdemokrater inom SD vilket är strax under tio procentenheter. Inför framtiden är det även värt att komma ihåg att nästan hälften av de väljare som i valet lutade åt SD men röstade på något annat parti beskriver sig själva som konservativa. Det europeiska mönstret avspeglas således även i Sverige. Om högerpopulister ska växa har de potential att främst göra det på stora höger­partiers bekostnad.

[…]

Vi ser även att väljare som lutade åt SD i riksdagsvalet prioriterar politikområdena invandring, integration, lag och ordning samt försvarspolitiken. Den potential SD har att ytterligare få tillökning att väljare således sker på bekostnad av det borgerliga blocket och i synnerhet från Moderaterna. Moderaternas rörelse mot mitten har, av utfallet i valet att döma, resulterat i att väljare längre ut till höger ser sig om efter alternativ. När partiet nu ska utse en ny partiledare efter Fredrik Reinfeldt är detta en knäckfråga. Kan man, och vill man ens, locka tillbaka de väljare som i senaste valet gick till SD?

För att förtydliga har vi alltså inte, trots att det ofta är lätt att tro, att göra med några upproriska och vilseledda tonåringar med propellerkeps på sniskan. SD har tagit ett rejält kliv på vägen till normalisering och slagit sig in bland äldre traditionellt borgerliga väljare. Det betyder så klart inte att dessa undgått bevakningen av partiet, sett de mänger rasistiska och HBTQ-hatande uttalanden deras politiker gjort. De har fortfarande ställt sig bakom ett öppet rasistiskt parti med rötter i nazismen. Det är viktigt att komma ihåg. Lyssna till exempel på vår talande intervju med Gunilla Gomér, en till SD avhoppad kristdemokrat, som inte alls klarar av att försvara valet av ett rasistiskt parti.

Med detta i åtanke är det bara att jobba vidare – rasism ska motverkas vart än den visar trynet.