I en statusuppdatering på Facebook har Söder delat en debattartikel vars skribent menar på att den svenska kyrkan skall vara öppen för alla människor oavsett vilken trosuppfattning en person har. Med tanke på Söder redan under 2007 uttryckte i sin blogg att han anser att religionsfriheten bör vara underordnad det svenska kulturarvet så är det är nog ingen som blir förvånad över att han inte riktigt håller med.


För den som följt Söder under hans politiska karriär så är det således inget överraskande att han hyser starka känslor för kyrkan och vad han tycker om religionsfriheten, eller snarare hur han ogillar den:

Kristendomen skall vara Sveriges statsreligion. Vad varje enskild medborgare har för tro kan inte staten styra över men samhället skall inte acceptera annan religion än den som är förankrad i det svenska kulturarvet. Således skall inte moskéer få existera inom Sveriges gränser och islam skall inte accepteras från samhällets sida. Fornnordisk och hednisk tro återfinns i det svenska kulturarvet och bör därför ha en särskild plats i det kristna Sverige. Kyrkan skall inte tillåta homosexuella vigslar.

Redan 2004 var Söder fullt övertygad om att den svenska kyrkan borde tvångskonvertera människor med en annan trosuppfattning än kristendomen.

Hur den där konverteringen som Söder förespråkade, skulle gå till, är oklart. Bibelstudier, söndagsskola eller helt enkelt en gammaldags inkvisition? Ingen kan nog svara på det utom möjligtvis Söder själv. Oavsett vad så anser vi på IRM-redaktionen att Söder bör hålla sig lika långt borta från Svenska Kyrkan som han bör göra från religionsfriheten och andre vice talmansposten.