Okategoriserade

SD-topp förnekar evolutionen – vill lära ut religiösa skapelseberättelser i skolorna

Ska tusenåriga skapelseberättelser läras ut som alternativ till evolutionen i våra skolor? SD:s riksdagsledamot Julia Kronlid tar upp de djupt existentiella frågorna i ett önskat återförenande av kyrka och stat.

Kronlid satte sitt sverigedemokratiska namn på kartan då hon till SANS magasin förklarade att hon inte tror på evolutionen. Nyheter24 träffade henne och ställde frågor:

– Som tur är har vi religionsfrihet i det här landet, så man kan ju tycka lite olika, säger Kronlid i intervjun.

Lägg fokus på ordet ”lite” då Sverigedemokraternas politik är väldigt tydliga med vilken religion som ska få ”tycka mest” i Sverige:

Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. […] Kristendomen bör i kraft av sin historia tillåtas att inneha en särställning i förhållande till andra religioner i Sverige.

Turligt nog råkar Kronlid tro på den ”rätta” guden. Den Gud som är intimt sammanvävd med Sverige. Nej, inte asaguden Tor (som faktiskt var här först) – utan Jesus så klart! 

Jag tror att det finns en högre makt som ligger bakom hela skapelsen. […] Jag accepterar inte evolutionsteorins påstående att människor härstammar från aporna. Man kan ifrågasätta det vetenskapliga i det eftersom det ligger så långt tillbaka i tiden.

Vi vet inte vad det är för påstående hon inte accepterar men det är i alla fall inte den moderna vetenskapens evolutionsteori. Evolutionen konstaterar att vi delar en gemensam anfader med apor, inte att vi härstammar från apor. Vissa blev schimpanser, andra orangutanger och vi blev människor. Det är också kul att hon anser att en inte kan tro på evolutionen eftersom den skett ”så långt tillbaka i tiden” då Bibeln, alltså det hon vill ersätta vetenskapen med, är en produkt av flera författare under flera hundra år.

Fakta åt sidan, hur mycket betyder Kronlids oförmåga att acceptera evolutionen för hennes politiska engagemang? Det visar sig ganska bra genom detta uttalande av Kronlid:

Jag tycker man ska presentera att det finns människor som tror på andra sätt också. Man ska undervisa om evolutionen, men också lyfta fram dem som kritiserar den.

Vad andra människor tror på finns redan presenterade i skolan. Kursen kallas ”religionskunskap”, som erbjuder information om flera andra världsbilder. Vetenskapen är inte tveksam i huruvida evolutionen är sann – evolutionen är ett fakta liksom gravitationen – vad som är under kritik, även i vetenskapsvärlden, är hur den tog form. Bevisen som stödjer sanningshalten i evolutionsteorin är överväldigande.

Varför tror Julia Kronlid inte på evolutionen? Hennes svar är att hon inte var där, så därför vet hon inte om det har hänt – alltså kan en enligt henne inte undervisa om den. Den nyfikne kanske undrar hur hennes väletablerade argument påverkar hennes syn på undervisning i historia?

Var Julia Kronlid närvarande vid första världskriget?

Var Julia Kronlid närvarande när Thomas Edison uppfann glödlampan?

Var Julia Kronlid närvarande när Leonardo Da Vinci målade Mona Lisa?

Varför en skulle uppge mytologiska alternativ till vetenskapliga fakta i ett sekulariserat klassrum är oklart. Staten är och ska förbli skild från kyrkan. Annat går emot skollagen:

skolverket lol

Religionsfrihet är någonting vi bör värna om men det Kronlid (och SD) talar om att införa och upprätthålla är inte detta. Det verkar snarare som att de vill spola tillbaka tiden ett par hundra år då vetenskap, fakta och andra icke-kristna övertygelser inte var lika populära som kristendom. 

Se hela intervjun från Nyheter24 här:


Stötta vår verksamhet
  • 1
    Dela