Efter att man släppt OECD rapporten som motstrider att den världsbild som Sverigedemokraterna baserar hela sitt parti på, nämligen att invandring är ekonomiskt missgynnsamt för Sverige, var det svårt för vissa att bearbeta detta. Så efter att dammet lagt sig började man febrilt på Sverigedemokratiska bloggar och partisidor försöka redogöra och förklara rapporten. Flera olika förklaringar har presenterats. Bland annat att: ” Svensk media väljer tämligen konsekvent att bara rapportera intäkterna vilket ju ger en helt felaktig bild av läget....