SD Jönköping skriver i sin kommunblogg om senaste kommunfullmäktige. Det vi reagerar starkast på är att de tycks ha missat en väsentlig del i sverigedemokratisk politik när de skriver:

“Vi har alltid och kommer alltid driva linjen att etnicitet och nationalitet inte ska spela någon roll i samhället.”

Läser man Sverigedemokraternas partiprogram står det redan i inledningen att

“Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn”

och att partiet bildades för att

“slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten”

Ytterligare splittring inom partiet anar vi när vi läser hur riksdagsledamoten Toralf Alfsson gör en hel folkgrupp skyldiga till hedersmord och att de flertalet gånger fastställt att en “östgöte är en östgöte”.

Vår slutsats av det hela är att SD Jönköping antingen missförstått sin egen partipolitik, eller att de utgör någon typ av utbrytarrörelse som går sina egna vägar. Vi välkomnar er, då vi inte heller tycker att nationalitet och etnicitet är något som borde spela roll i samhället.