Granskning

IRM avslöjar hur Granskning Sverige klipper sönder sina ”intervjuer”

IRM har tidigare redogjort för den rasideologiska youtube-kanalen Granskning Sveriges förehavanden. I våra granskningar har vi bland annat kunnat visa hur de anonyma upphovsmännen sprider rasideologisk och homofobisk propaganda, förvränger fakta och gödslar rena lögner. Nu kan IRM också, steg för steg, visa hur Granskning Sverige klipper sönder intervjuer mitt i svaren och klistrar in tystnad, allt i syfte att smutskasta personerna de intervjuar. 

Kanalen är ett tydligt exempel på hur den Sverigedemokratiska och den rent rasideologiska miljön knyts samman. Granskning Sverige delas nämligen flitigt av både rasistiska hatsajter som Avpixlat och renodlade nazistsajter som Nordfront. Även Sverigedemokratiska toppnamn som till exempel Kent Ekeroth, Josef Fransson och Jimmy Ståhl gillar och delar Granskning Sveriges propaganda. Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, har dessutom ställt upp på en längre intervju i programmet.

Nyligen uppmärksammades det även av sajten KIT  att den Sverigedemokratiska politikern Nina Drakfors arbetar för Granskning Sverige. I den intervju som KIT gjorde i samband med publiceringen framkom det även att en av de anonyma upphovsmännen, som går under psuedonymen Erik Johansson, är förintelseförnekare.

En av flera journalister som råkat ut för GS klipp-och-klistra-metod är Ekots Tomas Ramberg som reagerade så här på Twitter:

Tomas Ramberg 1 om varför GS klipper fult

GS om att fulklippaTomas Ramberg om att GS ljuger

Granskning Sverige påstår att de är hederliga

GS påstår att de inte klipper

Under hösten kontaktade Granskning Sverige även Henrik på Inte rasist men, för att ställa ett antal frågor. Vad de gjorde med det inspelade råmaterialet? Ett propagandaklipp som hade gjort Joseph Goebbels grön av avund. Detta genom att föra in tystnad, klippa mitt i meningar samt möblera om de egna frågorna och Henriks svar. Något som blir pinsamt tydligt att man gjort då man jämför råmaterialet med Granskning Sveriges klippta version. I den senare har Granskning Sverige nämligen hackat sönder den 50 minuter långa inspelningen till 15 minuter brasved för att få det att framstå som att Henrik bekräftar den tes GS driver. Nedan följer 5 exempel (av 60) som visar hur Granskning Sverige och upphovsmannen Erik Johansson har gått loss med saxen.


I det första klippet kan vi höra ett exempel på hur Erik klipper ihop olika meningar.


På en fråga om varför vi på IRM anser att Granskning Sverige är en rasistisk och rasideologisk propagandakanal börjar Henrik Johansson läsa upp citat ur vår tidigare granskning. Något som verkar vara lite obekvämt för Erik Johansson.

I orginalfilen kan vi höra hur Grankning Sverige klippt bort delar av citat, som uppenbarligen är känsliga:


I en annan sekvens har Granskning Sverige klippt ihop Henriks svar för att få det att framstå som att Henrik är motsägelsefull och att han tycker att vita människor är bäst.


Ett av de kanske fulaste knepen som Granskning Sverige använder sig av är att klistra in extra tystnad för att få det att framstå som att intervjuobjekten tvekar eller blir svarslösa. Detta återkommer mer än en gång i klippet med Henrik och det går även att höra i många av de andra intervjuerna GS gjort med människor de ”intervjuar” .

Det kan vara svårt att uppfatta skillnaden mellan de två klippen. Men tittar man på tidsskillnaden och ljudvågorna samt om man lyssnar noga på tystnaden precis efter frågan så märker man att Erik Johansson dubblerat mellanrummet i den redigerade filen ovan.


Av närmare 25 minuters tjafsande kring religion, mellan Henrik och Granskning Sveriges Erik Johansson, klipper Erik ihop några meningar så att det låter som att Henrik säger något som passar Eriks agenda. Därefter avslutar Erik med att lägga på en så kallad voice over där han konstaterar att Henriks svar står för sig självt.

I orginalversionen kan vi höra hur Henrik bestämt förnekar det Erik Johansson påstår. Vi hör även hur Henrik försöker förtydliga sitt resonemang.


Med facit i hand kan vi på IRM bara konstatera att Granskning Sverige, trots sin grandiosa självbild, verkar ha all tid i världen till att klippa och klistra i olika meningar. Av den anledningen vill vi även passa på att förmedla ett litet råd. Ni kanske bör satsa på något annat än politisk agitation. För om man är så pass usel på att argumentera för sin sak att man måste klippa om sina meningsmotståndares svar för att vinna politiska poänger så har man knappast något vettigt att komma med.

… Det säger förmodligen också en hel del om de som delar skiten.


 

Bonus: Nedan följer en mer uttömmande redogörelse för vad Granskning Sverige klippt bort samt tidsangivelser för var Granskning Sverige klippt för att lyckas skapa en mer ”sverigevänlig” version av intervjun. För att förtydliga vart GS har klippt har vi lagt in avbrottsljud.

 1. 00:46  Henrik ifrågasätter GS anonymitet och metoder 

 2. 00:57 Henrik påpekar att Julia Caesar ifrågasätter Granskning Sveriges konspirationsteorier

 3. 01:03Henrik påpekar att GS sysslar med Judiska konspirationsteorier

 4. 01:14 Henrik ifrågasätter att Bonnier skulle styra det redaktionella innehållet på sina tidningar

 5. 01:16 Henrik ifrågasätter återigen att Bonnier styr innehållet

 6. 01:20 Henrik frågar om det är förföljelse att GS ringer upp honom

 7. 01:34 Granskning Sverige klipper bort tystnad för att det inte ska låta som om att Erik tvekar

 8. 01:36 Henrik påpekar att Julia Caesar inte förföljdes av Niklas Orrenius

 9. 01:46 Henrik säger att Julia Caesear snackar skit

 10. 01:49 Henrik förklarar att det är enligt journalistisk sed att be om en kommentar vid en granskning. Säger att Julia Caesar gjorde sig själv icke kontaktbar

 11. 01:55 Henrik uppmanar Granskning Sverige att läsa Julia Caesars inlägg om händelsen

 12. 02:00 GS hoppar över Henriks redogörelse av IRMs verksamhet. Granskning Sverige försöker få det till att IRM har en invandringspolitisk agenda. Henrik dementerar. Henrik förklarar att IRMs skribenter har olika politisk hemvist

 13. 02:02 Granskning Sverige lägger in tystnad för att få det att framstå som att Henrik blir ägd och vill byta ämne

 14. 02:07 Henrik frågar vilken typ av invandring Granskning Sverige pratar om

 15. 02:32 Henrik säger att Granskning Sverige ska ringa någon som driver invandringspolitiska frågor.

 16. 02:39 Granskning Sverige klipper bort när Henrik säger att IRM har gjort en granskning av Granskning Sverige

 17. 03:43 Granskning Sverige klipper åter igen bort när Henrik refererar till IRMs granskning

 18. 03:47 Granskning Sverige klipper mitt i första citatet (för att Granskning Sverige har ett otroligt korkat svar). Klipper istället så att det låter som att Henrik pratar om sexualitet för att få det till att Henrik menar att det är rasism.

 19. 03:57 Granskning Sverige klipper bort indikationer på att Henrik pratar om IRMs granskning

 20. 04:10 Henrik påpekar att det är en god motivering att kalla Erik Johansson på Granskning Sverige för rasist eftersom Erik är med i en rasideologisk youtubekanal

 21. 04:16 Granskning Sverige klipper bort Henriks Citat som vittnar om Granskning Sveriges rasideologiska hållning

 22. 04:38 Granskning Sverige klipper bort när Henrik säger att Granskning Sverige pratar om Rasblandning

 23. 04:46 Granskning Sverige klipper bort när Henrik frågar om Erik har några mer frågor. Detta för att inte avslöja att Granskning Sverige klippt bort flertalet frågor och svar.

 24. 04:50 Henrik säger att han svarat på frågan vid ett tidigare tillfälle och att Granskning Sverige kan hänvisa till det svaret.

 25. 05:06 Granskning Sverige klipper (mitt i en mening) när Henrik säger att människor med rasideologiska föreställningar har som syfte att splittra Sverige

 26. 05:28 Granskning Sverige klipper än en gång bort meningen ”Splittrar Sverige”

 27. 05:54 Granskning Sverige klipper bort när Henrik förklarar att Sverigedemokraterna (utåt sett) tar avstånd från sådana som Erik Johansson och Granskning Sverige 

 28. 05:38 Henrik kritiserar Granskning Sverige och säger att de sysslar med rasideologisk propaganda

 29. 06:14 Granskning Sverige klipper in tystnad  för att det ska framstå som att Henrik blir ställd (hörs tydligt för att det blir hack i bruset)

 30. 06:25 Granskning Sverige klipper bort att Erik Johansson själv inte vet vad Judiska förbundet gör, trots att han ställer frågor om judiska förbundet

 31. 06:49 Granskning Sverige klipper mitt i Henriks mening och efterföljande förtydligande för att få Henrik att framstå som motsägelsefull. De klipper även bort när Henrik belyser Granskning Sveriges agenda. Henrik svarar på frågan om judiska föreningen men det svaret klipps bort.

 32. 07:03 Granskning Sverige klipper mitt i en mening så att det ska framstå som att Henrik säger att vita är bäst. Henrik ger sin syn på etniska föreningar och svarar att det handlar om intresseorganisationer som bland annat värnar sina kulturer

 33. 07:30 Henrik svarar på Granskning Sveriges fråga. Granskning Sverige klipper bort 2,5 minuter av svar

 34. 07:36 Henrik säger att det finns rasism i alla länder

 35. 07:50 Grankning Sverige klipper bort när Henrik påpekar att Erik Johansson är fixerad vid judar

 36. 07:53 Granskning Sverige klipper in tystnad för att det ska låta som att Henrik tvekar

 37. 08:04 Klipper bort random mening

 38. 08:23 Granskning Sverige klipper bort när Henrik påtalar att det finns motsägelser i alla religioner

 39. 08:36 Henrik Johansson ber alla rasideologer att dra åt helvete, inklusive Granskning Sverige

 40. 09:55 Henrik svarar på frågan och förklarar att det finns många olika typer av rasism som han även radar upp. Påpekar att Granskning Sverige klipper sönder sina intervjuer (No shit!)

 41. 10:01 Granskning Sverige klipper in tystnad för att få det att låta som att Henrik blir ställd

 42. 10:09 Henrik påpekar att det är noga med att IRM är en blogg och inget annat

 43. 10:13 Henrik hänvisar Grankning Sverige till IRM där det framgår vad IRM anser vara rasistiskt.

 44.  10:15 Klipper än en gång in extra tystnad för att få det att låta som att Henrik tvekar

 45. 10:44 Henrik redogör för varför IRM anser att Sverigedemokraterna är rasister

 46. 11:19 Granskning Sverige klipper mitt i en mening där Henrik utvecklar begreppet kulturrasism

 47. 11:33 Henrik säger att människor kan ha olika ursprung

 48. 11:45 Henrik säger att alla inte är uppväxta i Sverige

 49. 11:57 Henrik kritiserar Granskning Sverige och säger att de inte gör någon åtskillnad mellan kultur och etnicitet

 50. 12:07 Henrik säger att det finns massor av muslimer som växer upp i Sverige

 51. 12:10 Henrik säger att det går utmärkt att vara muslim och svensk

 52. 12:13 Henrik säger att han inte har någon lust att diskutera religiösa gestalter med tomtar som Granskning Sverige. Granskning Sverige klipper mitt i en mening så att det låter som att Henrik svarar på en annan fråga.

 53. 12:16 Granskning Sverige klipper återigen in tystnad för att det ska låta som att Henrik är svarslös

 54. 12:24 Granskning Sverige klipper bort när Henrik kommenterar sig själv.

 55. 12:31 Granskning Sverige klipper bort sex minuter svar av Henrik för att det inte passar Granskning Sveriges agenda

 56. 12:47 Henrik diskuterar religion och menar att all religion är motsägelsefull. Granskning Sverige klipper bort svaret för att det inte passar deras agenda. Istället klipper de ihop två meningar för att skapa ny innebörd

 57. 12:50 Henrik ifrågasätter Erik Johanssons kunskaper och legitimitet inom ämnet religion.

 58. 13:00 Erik Johansson klipper bort när han frågar om muslimer inte borde ändra koranen (vi förstår varför han klipper)

 59. 13:34 Klipper bort Henriks svar

 60. 13:48 Granskning Sverige klipper Henrik mitt i en mening och lägger istället in en egen voice over där Granskning Sverige förklarar att samtalet står för sig själv…. 

Oklippta versionen:


Stötta vår verksamhet
 • 3.1K
  Delningar