Granskning

IRM sammanställer anklagelserna om skattefiffel mot SD:s toppnamn

Written by Henrik Johansson

Härvan med SD:s påstådda skattefiffel har varit en långdragen historia där SD:s företrädare gått från att vara benhårda i sin oskuld till ett, i alla fall vad vi tycks skönja, en mjukare linje där man verkar leva på hoppet. Vi tänkte därför försöka att sammanställa händelseförloppet från start till nutid och därmed reda ut vad som hänt och varför. 

Allt har sin start i järnrörsskandalen som i slutänden ledde fram till SD-toppen Erik Almqvists avgång. Men Almqvists avgång var inte billig, det kostade nämligen fyra miljoner kronor för att förmå honom att avgå:

Erik Almqvist sitter kvar i riksdagen trots att SD-ledaren Jimmie Åkesson vill få bort honom.

Expressen kan nu avslöja prislappen för att köpa ut Almqvist – cirka fyra miljoner kronor.

Men det guldkantade avtalet har mött kritik i partiet och drabbats av försening.

För Almqvist är strategin enkel: Han sitter kvar till han får pengarna.

– Det är flera som är kritiska, säger en SD-källa om avtalet med Almqvist.

Ironiskt nog så var Almqvist med och nekade pengar till den numera bortgångne William Petzell när han fick kicken från SD, något som Almqvist kallade ett svek mot väljarna:

Nu säger Erik Almqvist att Petzäll har begärt pengar från partiet för att lämna sin plats till förfogande, men inte för rehabilitering.

– Han har önskat en kompensation för att lämna riksdagen som vi inte ville gå med på. Det är ett stort svek mot väljarna att sitta kvar trots upprepade problem

Det är alltså Almqvists avgångsvederlag som nu kommit under lupp av myndigheterna då SD inte skattat för närmare fyra miljoner kronor. Huvudansvarig är partitoppen Martin Kinnunen, men även Per Björklund står som misstänkta i utredningen och det har även gjorts husrannsakan hos riksdagsledamoten Paula Bieler:

Problemen dök upp på allvar förra året när bolaget hade deklarerat noll kronor i omsättning och noll kronor i utgående moms för perioden oktober till december 2013. Men när Skatteverket hörde av sig visade det sig att bolaget hade omsatt drygt 3,6 miljoner kronor och att den utgående momsen var över 900000 kronor.

Martin Kinnunen, som efter valet i höstas fick en plats som riksdagsledamot, nekar till brott

Enligt SVT så ska sex personer förhörts i fallet:

Sex personer har hämtats till förhör angående den misstänkta ekonomiska brottsligheten i ett företag med koppling till Sverigedemokraterna. Två av dem misstänks för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott respektive medhjälp till brottet.

I en intervju med Expressen säger Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, att grovt skattebrott är något som absolut kan leda till fängelse:

SD-ledamoten Martin Kinnunen utreds för grovt skattebrott efter TV4 Nyheternas avslöjande under måndagen.

Ett brott som kan ge ett maximalt straff på sex år i fängelse.

– Man brukar, till skillnad från vanliga förmögenhetsbrott, säga att skattebrott är brottslighet av sådan art att det talar för fängelse

Kinnunen har nu valt att ta timeout från sina uppdrag i riksbanksfullmäktige, men att även ta timeout från riksdagen kommer inte på fråga:

– När det kommer till mitt uppdrag i riksbanksfullmäktige har jag på eget initiativ beslutat att inte delta aktivt i arbetet under utredningens gång

[…]

Han har inga planer att lämna sitt uppdrag som riksdagsledamot.

– Riksdagsledamot är man, man kan inte bara ta ledigt hursomhelst. Det kommer jag att fortsätta att vara

En intressant detalj som vi noterat, och som vi självfallet bara kan spekulera i, är att SD och Kinnunen gått från att vara ganska tydliga i sin oskuld till att formulera sig på följande vis i pressmeddelandet:

– Detta är naturligtvis en oerhört påfrestande situation för mig. Min inställning är att jag inte begått något brott. Det har aldrig funnits något motiv att undkomma skatt och det har heller inte funnits någon risk för att skatt inte skulle ha betalats in även om det ej skedde i tid. Viktigt att påpeka är också att jag personligen inte har haft någon möjlighet att dra egen vinning av detta. En revision av bolagets ekonomi genomfördes vid denna period av våra revisorer men tyvärr blev inte detta klart förrän efter att skatteverket påbörjat sin granskning vilket också är orsaken till att vi påfördes detta skattetillägg. Det är min förhoppning att de oklarheter som föreligger ska klarna under utredningens gång.

Min inställning” och ”Det är min förhoppning” är allt annat än självsäkra uttalanden, men det ska samtidigt påpekas att detta inte per automatik ska tolkas som ett tecken på skuld, däremot kan det tolkas som ett tecken på ökad osäkerhet hos Kinnunen.


Stötta vår verksamhet
  • 516
    Delningar