Riksdagsledamoten Thoralf Alfsson har tidigare deklarerat att han är ”klimatskeptiker”, det vill säga att han tror att det inte pågår en global uppvärmning, något han bevisar för oss i ett inlägg på sin blogg. Under rubriken ”Är SMHI klimatalarmister?” skriver han om höjningar av havsnivån.

”Någon höjning av havsnivån kan jag i varje fall inte registrera, snarare en sänkning av havsnivån. Där det tidigare fanns sandhålor en bit upp på stranden är nu igenväxta av albuskar. Vilket enligt min uppfattning tyder på att det salta/bräckta vattnet aldrig når upp dit vid högvatten.”

Så när Alfsson själv inte kan registrera någon havsnivåhöjning är det bevis i sig på att den globala uppvärmningen är en bluff?

Han fortsätter göra en koppling mellan höjningen av havsnivån och landhöjningen, och använder detta som bevis på att havsnivåhöjningen inte existerar – samtidigt som han erkänner att den faktiskt gör det, genom att hänvisa till statistik från SMHI. Att havsnivån ökat med 20 centimeter tycker inte Alfsson är någon fara, eftersom landhöjningen i Stockholm överväger detta. Är det då bevis för att den globala uppvärmningen är en bluff? Absolut inte.

Det räcker med att ta en titt utanför Sveriges gränser för att se att landhöjningen inte löser allt. I Storbritannien leder landhöjningen till en lutning, höjningen av de norra och västra delarna av landet leder till att de södra och östra delarna av landet sänks, och det kombinerat med att havsnivån höjts med 20 centimeter på 100 år har gjort att riskerna för översvämningar ökar.

Alfsson gör ett tafatt försök att bevisa att den globala uppvärmningen inte existerar, och på kuppen hjälper han till att bevisa att den faktiskt gör det.

Till sist undrar vi hur det kommer sig att Alfsson, som tidigare benämnt ord som ”icke-ord” efter att ha sökt på Wikipedia, använder sig av begreppet ”klimatalarmist” – som inte heller finns definierat på Wikipedia.