Video

Linus Bylund – om jag säger att man ska gasa dvärgväxta så är inte det rasism

Linus Bylund intervju
Written by Henrik Johansson

Den 7 november deltog Henrik Johansson från IRM i en paneldiskussion som anordnades av ungdomsorganisationen Utopi, med i diskussionen fanns bland annat riksdagsledamoten Linus Bylund. Diskussionen blev lång(hela 3 timmar) och bitvis ganska hätsk, men det fanns en del som stod ut lite extra. På en fråga om SD:s valfilm från 2010, den om muslimer som tar pensionärers pengar, så bedyrade Bylund att den inte var rasistisk. Bylund menade också att man inte kunde vara rasistisk mot en religiös grupp och jämförde det med att vilja gasa ”dvärgväxta”, något som heller inte skulle vara rasistisk enligt Bylund:

Hela debatten finns att se här.


Stötta vår verksamhet