Granskning

EU-kandidat (SD) – är du ensamstående mamma får du skaffa dig en partner eller avsäga dig din kandidatur till EU

Written by Henrik Johansson

Sverigedemokraternas andranamn på listan i valet till EU-parlamentet proklamerar nu, via sin Facebook, att ensamstående och tilltänkta föräldrar antingen får skaffa sig en partner som löser barnen åt dem, eller helt enkelt vänta med sin kandidatur tills barnen växt upp. 

Det hela börjar med att SD:s toppnamn i EU-valet, Jessica Stegrud, sett ett inslag på TV4 där den numera petade Miljöpartisten Linnéa Engström visat sig haft mest frånvaro av de svenska EU-parlamentarikerna:

Ett par problem med Stegruds påstående bara. Engström hade inte missat 200 möten på ett år, inte heller hade hon skylt på det ”vita patriarkatet”. Engström hade missat 100 möten under hela mandatperioden, dvs fem år. Faktum är att Engström aldrig ens nämner orden vita eller patriarkatet. Däremot säger hon att systemet inte är jämställt och syftar då till det faktum att en EU-parlamentariker inte kan vara ledig för vård av sjukt barn eller föräldraledig och då få en ersättare som hoppar in.

Engström själv menar att barnen varit en stor orsak till hennes frånvaro och oavsett om man väljer att tro på henne eller så är det hennes ursäkt, inget mer inget mindre.

När vi påpekade att Stegruds text inte var helt sanningsenlig så var hon inte sen på att ändra sin text. Fyra gånger:

Till sist, vid femte redigeringen av sin text, kommer Stegrud fram till slutsatsen att det är respektlöst mot skattebetalarna att kandidera till EU om du har- eller planerar att skaffa barn utan att samtidigt har en partner som löser allt åt dig:

Stegruds syn på kvinnor som skaffar barn och ensamstående föräldrar kommer såklart att begränsa deras rätt att engagera sig politiskt på EU-nivå. En enklare lösning hade varit att tillåta ersättare så att kvinnor, män och ensamstående kan ta föräldraledighet med sina barn samtidigt som man säkrar att ”skattebetalarna” får utdelning för sina surt förvärvade slantar.

Men den lösningen ökar ju på jämställdheten och sånt tjafs sysslar inte SD med….

 


Stötta vår verksamhet
  • 1.1K
    Delningar