Redaktionellt

Kartläggning av vardagsrasismen på nätet

Inte Rasist Men IRM
Written by Niclas Jonasson

”Inte rasist, men…” startade för att göra det vi många gånger tycker att media misslyckas med idag. Att heltäckande bevaka och granska Sverigedemokraterna, såväl lokalt som på personnivå. Många gånger ser vi exempel på hur företrädare från Sverigedemokraterna ”kommer undan” med beteenden som skulle lett till avgångskrav och löpsedlar om det varit andra partier eller politiker.

Att läsa kommentarsfält på nyhetstidningar, flashbacktrådar och lokala SD-bloggar hör till vår vardag. Vi lever våra liv till stor del digitalt och medier är en stor och naturlig del i många människors sätt att uttrycka sig och kommunicera med varandra. Diskussioner som tidigare skett privat bakom stängda dörrar sker nu på nätet. Det gör också att vardagsrasismen blir mer påtaglig. Idén till den här rapporten föddes för att vi ville få en bättre bild över hur vardagsrasismen ser ut på nätet. Därför har vi under tio dagar i juni analyserat det som skrivs om invandring i sociala medier och i nyhetsartiklar på nätet. Totalt blev det 3358 inlägg. I den här rapporten hittar du resultatet. Det ger en inblick i hur vardagsrasismen ser ut på nätet, var den dominerar och av vilka. Vår förhoppning är att rapporten blir ett underlag för vidare debatt. Ge några svar på hur vardagsrasismen har utvecklas och ställa dem viktiga frågorna;

Vad kan vi göra åt den? Och vems ansvar är det?

För att läsa rapporten i sin helhet klickar du på den här länken och för att ladda ner den klickar du på den här länken.


Stötta vår verksamhet