IRM kan nu avslöja att Sverigedemokraternas riksdagsledamot Robert Stenkvist, någon gång runt 2009, påbörjade ett personindex där han kartlade sina politiska motståndare. Det är Stenkvist själv som kallar listan för ett ”personindex” och där kan en läsa bland annat om politikers privatliv och fackliga företrädares familjeförhållanden.

Registret är konstruerat med färdiga tabeller som är strukturerade efter bild, kontakt och persondata. I det ena personindexet är personerna sorterade efter partitillhörighet, fackligt anslutna eller enskilda personer. I det andra har Stenqvist enbart listat personer som han anser vara feminister. Bredvid namnen finns det i vissa fall tomma kolumner som inte är ifyllda ännu.

BirgittaOhlsson
I indexet kan en bland annat läsa om folkpartisten Birgitta Ohlsson. Här har Stenkvist bland annat kartlagt hennes mobiltelefonnummer, hemnummer och mejladress. Han har även lagt vikt vid att berätta om hennes åsikter om att homosexuella skall ha samma rättigheter som alla andra, hennes syn på queerpersoner samt att hon anser att kvinnan bestämmer själv i abortfrågan. Stenkvist redogör också för hennes matvanor då Ohlsson är vegan.

Birgitta.olsson.färdig
I kolumnen för ”fackliga” kan en läsa om Wanja Lundby-Wedin familjesituation samt hur länge hon varit fackligt aktiv. Under kolumnen ”fackliga” finns det ytterligare tomma rutor. Vem dessa är avsedda för är oklart.
LundbyWedin
Personindexet innefattar förutom Wanja Lundby-Wedin och Birgitta Ohlsson även en rad olika politiker som bland annat Gustav Fridolin, Mona Sahlin och Gudrun Schyman, samt kvinnliga debattörer och journalister som Stenkvist kategoriserat under feminister.

SaraStridsberg

Den sista kategorin som Stenkvist påbörjat personindex över är ”Enskilda personer”:

asgasdgasdg

Varför en riksdagsledamot som Stenkvist, anser att det varit av vikt att kartlägga riksdagsledamöter, feminister, enskilda personer och fackliga företrädares familjesituationer, deras telefonnummer, deras matvanor eller deras åsikter om homosexuellas rättigheter, kan en bara spekulera i. Däremot vet vi ju vad Stenkvist själv tycker om den här formen av ”åsiktsregistrering”: 

En relativt omfattande åsiktsregistrering sker i dag dels av människor som har högre positioner i samhället

[…]

Självklart kan inte Sverige på något sätt jämföras med det gamla DDR vad gäller grundläggande demokrati. Det vore löjligt att påstå något sådant. Men det finns likheter vad gäller själva åsiktsrepressionen med den som bedrevs i det gamla socialistiska landet. Detta är i sanning mycket oroande och bör tas på allvar.

Om Stenkvist någonsin blev klar med sitt personindex är oklart men vad vi på IRM-redaktionen vet är dock att en åsikts- och persondataregistrering av det här slaget är väldigt, väldigt obehagligt…