Okategoriserade

Samhället ska inte acceptera islam och homosexuella. Mvh Sveriges andre vice talman

Björn Söder
Written by Henrik Johansson

Att vi fått en rasist till andre vice talman är ingen nyhet, inte heller att Björn Söder ogillar homosexuella eller att han har en skev inställning till demokrati. Vad som däremot är en nyhet är att IRM nu kan lyfta fram Söders blogg bjornsoder.net, en blogg som sedan länge plockats bort, men som sparats av . På bloggen kan man läsa hur Söder resonerade kring olika saker i början på 2000-talet, vissa åsikter har vi sedan länge haft koll på, men andra åsikter är nya även för oss. Bland annat menar Söder att islam inte ska accepteras av samhället, däremot ska fornnordisk tro ha en speciell plats i samhället(texten återfinns under fliken politik och ”såhär tycker Björn”):

Kristendomen skall vara Sveriges statsreligion. Vad varje enskild medborgare har för tro kan inte staten styra över men samhället skall inte acceptera annan religion än den som är förankrad i det svenska kulturarvet. Således skall inte moskéer få existera inom Sveriges gränser och islam skall inte accepteras från samhällets sida. Fornnordisk och hednisk tro återfinns i det svenska kulturarvet och bör därför ha en särskild plats i det kristna Sverige.

Kyrkan skall inte tillåta homosexuella vigslar.

Homosexuella benämner Söder som sexuellt avvikande och menar att homosexualitet inte ska uppmuntras. 

Sexuellt avvikande
En människa väljer inte sin sexuella läggning. Utlopp för sexuellt avvikande lust må äga rum under förutsättning att ingen blir lidande. Förhärligandet av den homosexuella livsstilen inom bland annat massmedia skapar osunda referensramar för unga människor som håller på att bygga upp sin vuxna identitet.

Registrerat partnerskap för homosexuella skall ej tillåtas då samhället inte skall uppmuntra till homosexualtitet. De särskilda arvsregler som gäller de på heterosexuell och monogam grund bildade familjerna skall endast avse dessa, det vill säga inte gälla andra samlevnadsformer som homosexuella par, polygami med flera.

Fackföreningars ”politisering” ska motverkas och därmed inskränka i föreningsrätten:

Jag anser att politiseringen av fackföreningar bör motverkas så att de blir partipolitiskt oberoende.

På förskolan ska barn lära sig att vara stolta svenskar. Björn poängterar också för tredje gången att homosexuella inte ska få adoptera:

I förskolan skall barnens leklust och fantasi tillvaratas på bästa sätt. Kulturimpulser av vilka osunda levnadsideal och allmän destruktivitet följer skall i möjligaste mån fjärmas från barnen. Barnens naturliga aktivitetsbehov bör istället användas till något positivt. Barnen bör få lära sig mer om Sveriges historia och om vårt lands natur. De måste få känna stolthet över att vara svenskar.

Homosexuella par skall givetvis inte få bilda familjer genom att adoptera barn. De har själva valt att frånsäga sig de naturliga möjligheterna att skaffa barn. Barn har rätt till en far och en mor!

Att SD inte gillar media blir extra tydligt när Söder vill begränsa fri media med lagstiftning:

Lagstiftning måste sättas in för att förhindra osunda ägarkoncentrationer inom media, då detta undergräver yttrandefriheten. Svenska folket skall inte behöva utsättas för politisk hjärntvätt eller ensidig propaganda. Det måste finnas utrymme för alternativa åsikter.

[…]

Licensavgiften för de statliga TV- och radiokanalerna skall omedelbart avskaffas. De statliga kanalerna skall garantera utbudet av inhemska kvalitetsprogram, främja svensk kultur och skapa arbete åt svenska kulturarbetare.

Söder vill också blåsa liv i kulturen:

Tvärtemot detta vill jag blåsa liv i den svenska folksjälen. Jag vill slå vakt om den svenska kulturens ställning och främja dess utveckling. Svenskarna har ett rikt kulturarv som inte får gå förlorat för framtida generationer. Detta kulturarv är idag allvarligt hotat av dålig kulturundervisning i skolorna, den ökande utomeuropeiska invandringen samt den kommersiella, USA-influerade ”skräpkulturen”. Därför måste den svenska grundskolan i undervisningen ge eleverna ökade kunskaper om de lokala kulturyttringarna i hembygden, det svenska och nordiska kulturarvet.

Landets olika hembygdsföreningar måste ges ökat stöd. Svensk folkdans och folkmusik skall understödjas och i statlig regi föras ut till folket i olika sammanhang. Kulturbidrag skall utbetalas selektivt med rimliga krav på en moralisk kulturell inriktning.

Offentliga platser i samhället skall förses med statyer och målningar som beskriver vår historia och vårt kulturarv. Värdefulla kulturföremål och nationella konstskatter skall bevaras inom landet. Firandet av Sveriges nationaldag bör prioritera de historiska insatser som möjliggjort att vi svenskar fortlevt som ett självständigt folk.

Att Söder tycker att homosexuella är ”äckliga” framgår med all tydlighet:

image

sdgsdfgs

 

 

Söder har försökt skyddat sig mot eventuell granskning genom att hota med att texten är skyddad så vi får väl se om han nu försöker stämma oss, men det är en risk vi mer än gärna tar:

dfgdfghfgdhh

 

 

 


Stötta vår verksamhet
  • 17
    Delningar