Okategoriserade

SD får 10% i missvisande undersökning

Efter Sentios senaste opinionsundersökning, där Sverigedemokraterna fick 10%, gick bland andra riksdagsledamoten Thoralf Alfsson och Sverigedemokraterna i Hörby, Finnveden, Markaryd och Ljungby ut hårt med resultatet i undersökningen, illustrerat med stapeldiagram från Kent Ekeroths egna projekt och initiativAvpixlat. Alfsson skrev bland annat:

”Enligt uppgift skall inget mediabolag viljat publicera opinionsundersökningen! Ganska talande för vilken politisk färg som styr svensk media och hur politiskt beroende media är. Inte ens public service vill publicera dessa siffror.”

Givetvis handlar det om en konspiration mot SD, som alltid när det är Thoralf som ska beskriva verkligheten. Inte kan det handla om att opionsundersökningen inte är trovärdig, något som Novus VD, Torbjörn Sjöström, och en forskare i statsvetenskap från Stockholms universitet, Jenny Madenstam, pekade på i en debattartikel i Dagens Nyheter.

”Den senaste tiden har vi noterat undersökningar med ofta väldigt uppseendeväckande resultat. En viktig fråga som både mottagare och beställare bör ställa sig är dock om resultaten är korrekta.”

Vidare förklarar de skillnaderna i de olika metoder som används – de där deltagarna är slumpmässigt utvalda samt de webbundersökningar där deltagarna fått anmäla sig själva för att delta – så kallade självrekryterade.

”Självrekryterade urval (panel) är billigare och enklare att skapa men ökar risken att urvalet är skevt, det vill säga att det är över- eller underrepresenterat av någon eller några grupper och alltså inte speglar befolkningen i sin helhet. En ytterst viktig fråga är självklart vilka som anmäler sig till dessa paneler.”

I de jämförelser Novus gjort har de kommit fram till att i de självrekryterade, där deltagarna fått anmäla sig som frivilliga, är sverigedemokratiska väljare överrepresenterade. Dessutom kan vi tillägga att det här är en (1) undersökning som sticker ut från mängden, och ser man till ”Poll of Polls”, som sammanställer alla undersökningar till ett resultat, ligger Sverigedemokraterna på 6,2%.

Men skulle man välja att tro på Sentios undersökning skulle det ändå leda till att SD skulle förlora sin vågmästarroll, eftersom de Rödgröna skulle hamna på 50,1% och Alliansen skulle få 32,5% eftersom både KD och C skulle hamna utanför riksdagen.

Ibland är det svårt med opinionsundersökningar. Inte blir det lättare när de visar sig vara missvisande.


Stötta vår verksamhet