Dumheter

SD Hörby ändrar sig angående enkät

Tidigare skrev vi om SD Hörbys reaktion på SOM-institutets undersökning för 2011. Hur var det nu de sa angående resultatet som visade på att allt fler svenskar ställde sig positiva till invandring?

”Men bakom sifforna står det ökande antalet invandrare i Sverige, som svarar på enkätfågor om sig själva.”

 

Man kan av detta få uppfattningen att SD Hörby inte hyser särskilt stor tilltro till enkätens legitimitet och inte tycker att den är så mycket att bry sig om, eller hur? Den negativa inställningen försvinner dock i samma stund som undersökningen visar på något som går mer i led med SD:s åsikter.

Under rubriken ”Svenskar negativa till islam!!!” har man nämligen publicerat en bild ur samma undersökning som man häromdagen förkastade, men man väljer tydligen att läsa rapporten selektivt. Såpass selektivt att man inte kan låta bli att fråga sig om inläggets författare ens har brytt sig om att läsa – alls?

Undersökningen visar nämligen på att, trots att inställningen till islam är negativ, så har den blivit bättre de senaste åren. Det tycker iallafall vi är ganska relevant information i sammanhanget.

 


Stötta vår verksamhet