Okategoriserade

SD Mellerud: Ange lärare som skyddar papperslösa elever

Written by Fredrik Almroth

Ttela rapporterar om SD Melleruds Ulf Rexefjord och hans förslag om skapandet av en policy där lärare ska sysselsätta sig med angiveri om de får reda på att det går elever på skolorna som är papperslösa flyktingar. Detta är vid nuläget inte förbjudet, men det finns inte heller någon angiveriplikt. I förslaget skriver Rexefjord

All skolpersonal som får kännedom om personer, myndiga eller omyndiga, som uppehåller sig illegalt i landet och deltar i våra skolverksamheter, ska vidarebefordra detta till berörd rektor. Rektor ska sedan informera kultur- och utbildningsnämndens (Kun:s) ordförande och därefter kontaktar denne polis, som upprättar en anmälan.

Enligt förvaltningschefen Anders Pettersson i Melleruds kommun är det väldigt få såna här ärenden och han berättar om ett ärende där en elev fått avslag flera gånger och därför inte har giltigt uppehållstillstånd och att eleven ska ha fortsatt skolgången har att göra med de långa utredningstiderna. Det är alltså egentligen inget problem förutom för SD då. Det finns en del som talar emot denna policy och det är bland annat vissa sekretessuppgifter och att barn till asylsökande mellan 6 till 18 år har rätt till skolgång och detta vill alltså Sverigedemokraterna bryta mot. Det finns även andra aspekter på detta och rektorn för Dahlstiernska gymnasiet Matti Bertilsson berättar att

Det är en juridisk snårskog och det är även ett känsligt ämne för lärare och skolpersonal.

Det finns en del som talar emot denna policy och det är bland annat viss sekretessuppgifter och att barn till asylsökande mellan 6 till 18 år har rätt till skolgång och detta vill alltså Sverigedemokraterna bryta mot. Hur lärare kommer att känna när de blir tvungna att ange sina egna elever och då även så unga som 6 år vill nog ingen medmänniska känna. Det är alltså egentligen inget utan SD bygger en halmdocka och vill sen skapa en policy mot dockan. SD vill att det ska bli som det gamla ordspråket: Hårda bud i SD:s Mellerud


Stötta vår verksamhet