Dumheter

SD: Biblioteken ska inte bry sig om invandrare

SD har gått igång på en formulering i den föreslagna nya bibliotekslagen. Den enda faktiska ändringen i paragrafen som SD hakat upp sig på tycks vara att ordet ”invandrare” ändras till ”personer som har annat modersmål än svenska”. Men SD har gått i spinn. I Motion 2012/13:147 kan vi läsa:

Sverige har ett gott fungerande biblioteksväsen. De många svenska biblioteken fungerar bl.a. som bärare och förmedlare av idéer, kulturidentitet och kunskap. De bidrar även till att främja litteraturens särställning inom kunskap och kulturliv. I denna egenskap främjar biblioteken även delaktighet i samhällslivet och utgör en omistlig del av såväl barnets och högskolestudentens som den åldriges kunskapsbank. Biblioteken är således tänkta att vara till för alla

Nämen! Vad är det vi hör, har SD ändrat sig? Alla ska få vara med! Alla! Eller vänta nu:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska.

[…]

En av många nycklar till assimilering är det svenska språket. Att, som regeringen föreslår, ägna särskild uppmärksamhet åt andra språk än minoritetsspråken och svenska skulle på ett olyckligt sätt motarbeta incitamentet för många invandrare att lära sig svenska.

Jaha, så om Eric Almqvist hittar några svenska böcker på ett bibliotek i Ungern så kommer hans chanser att lära sig Ungerska alltså minska drastiskt. Det verkar ju vara ett genomtänkt resonemang. Det finns mer:

Svenskspråkig litteratur på biblioteken är ett av många medel för att kunna lära sig svenska för den som lånar böcker där

Okej, nu låter det som att någon lagt ett förslag om att det inte ska finnas böcker på svenska på biblioteken längre. Är det någon där ute som upplevt det problemet på ett svenskt bibliotek nyligen? Det krävs väl Sverigedemokrater för att komma fram till att ett mindre utbud på ett bibliotek är ett bättre utbud. Den som tycker det här är smart får gärna höra av sig och förklara.


Stötta vår verksamhet