Vår granskning av Sverigedemokraternas (många, MÅNGA!) riksdagsmotioner fortsätter. Den här gången ska vi kika lite på Motion 2010/11:K393 som har rubriken ”Politisk TV-reklam”. Som många säkert minns så var 2010 det första året TV4 fick visa politiska reklamfilmer, något SD tänkte nyttja sig av. Tji fick de, då deras reklam ansågs som alldeles för opassande för att visas i TV-rutan. Ni minns den säkert, filmen där burka-klädda kvinnor tävlar med pensionärer och som avslutas med uppmaningen att ”Välja invandringsbroms före pensionsbroms”.

Sverigedemokraterna blev lite griniga för att TV4 inte ville visa filmen, och kunde heller inte förstå varför (Visst är det konstigt?). Det visar sig nu att de inte riktigt släppt detta agg utan istället väljer att lägga en motion om det i Riksdagen:

I valrörelsen inför de allmänna valen den 19 september 2010 stoppade TV4:s ansvarige utgivare Sverigedemokraternas reklamfilm från att sändas i originalversionen. De skäl som angavs var två: dels att filmen utgjorde hets mot folkgrupp, dels att filmen i sin dåvarande tappning stred mot demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen. […] Det finns starka skäl att anta att TV4:s beslut inte bara var felaktigt, utan att det också påverkade valutgången.

Förutom det rent osmakliga i att politiker, med hjälp av riksdagsbeslut, försöker styra över media i Sverige (Hej Italien!) så tycker vi att det hela är lite dubbelmoraliskt. I vanlig ordning vill vi hänvisa till SD:s kommunikationsplan då den ändå är det senaste av styrdokument för partiets förtroendevalda (så även riksdagsledamöterna) och där kan man läsa följande:

Ett fritt demokratiskt samhälle med fri press och etermedia är inte millimeterrättvist, och kan sannolikt aldrig bli det, men vi bör akta oss ifrån att betrakta, och reagera på, varje liten orättvisa som är den ett uttryck för förtryck eller diskriminering.

Det kanske således är bäst att bita i det sura äpplet, acceptera att TV4 själv får välja vilka reklamfilmer de vill visa och inte med hjälp av lag försöka styra svensk media.
Och för den som vill lära sig lite mer om mekanismerna bakom denna riksdagsmotion, kan vi rekommendera att trycka här.