Granskning

SD-politiker vill förbjuda muslimer att föda barn

SD Älmhult
Written by Henrik Johansson

Ibland snubblar man över skriverier på Sverigedemokraternas hemsidor som får vår ”dumhetsradar” att pipa extra högt. Idag, precis som de flesta andra dagar, är en sådan dag. Det handlar om det demografiska samlingsbegreppet muslimernas barnafödande, och att en sverigedemokratisk företrädare vill förbjuda muslimer att föda barn.

Samtidigt som inlägget i fråga är såpass galet är det hela lite extra roligt när det handlar om något där vi har specialkompetens. Det är nämligen så att en av skribenterna på IRM, Henrik Johansson, föreläser i bland annat ämnet ”Hatet på nätet”. Undertecknad börjar alltid sin föreläsning med filmen ”muslim demographics” som ett exempel på hur mycket lögner som sprids om muslimer. Samma film har nu alltså SD bestämt sig för att publicera på en av sina hemsidor under rubriken ”Islam tar över världen om 50 år! Vakna Sverige”.

musl

 

I filmen presenteras massor av ”fakta” och med ”fakta” menar vi såklart en massa blaj. En av de experter som granskat videon i efterhand kallar ett av påståenden för ”poppycock” och det får väl anses som ett genomgående tema i hela filmen. Filmen bygger i stort på samma idéer som Breivik sedermera publicerade i ett manifest. Idén är i korta drag att muslimerna har en gemensam agenda – oklart vem som styr – som går ut på att komma hit och föda så många barn det bara går och tillslut ta över världen. Något som sedermera bekräftas av inläggets författare Annika Rydh (SD) som säger följande till Expo:

Rydh pekar ut muslimer som en grupp, som hon menar ska förbjudas att föda flera barn och efterfrågar en global lagstiftning.

– Detta är ett världsproblem. Detta är ingenting man göra något åt lokalt utan världssamfundet måste agera med en begränsningspolitik, som den i Kina, säger hon.

Vi tar oss en närmare titt på en del av den ”fakta” som presenteras i filmen, och som Annika Rydh nu gladeligen sprider på Sverigedemokraternas hemsida.

Påstående: Ingen kultur har någonsin vänt på en födelsetakt på 1,9 barn i snitt. Man listar ett gäng med länder som har lägre födelsetal än 1.9.

Svar: Alla länder som listas har vänt denna födelsetakt och höjt den. Siffrorna som används i filmen är direkt felaktiga och förmodligen tagna från de år då länderna haft lägst födelsetal. Innan de vände födelsetakten.

 

Påstående: 90% av Europas tillväxt sker med hjälp av muslimsk immigration.

Svar: Det har hänt att 90% av tillväxten i Europa skett genom immigration, men detta hör inte till vanligheten. Den genomsnittliga tillväxten i EU genom immigration ligger på 60-80%, men då ska man ha klart att för sig att det gäller ALL invandring till EU. Inte bara muslimer.

 

Påstående: I en vanlig fransk familj får man i snitt 1.8 barn, men i en franskmuslimsk familj får man 8.1 barn.

Svar: Det finns ingen källa till statistiken angående franskmuslimska familjer. Vi kan dock se att de länder – Algeriet och Marocko – som flest muslimer immigrerar ifrån till Frankrike är födelsetalet i snitt 2.38 barn per familj. Alltså måste de ligga i något enormt när de kommer till Frankrike för att få upp födelsetalen. Problemet är bara att även här säger statistik något annat då folk tenderar att snabbt anpassa sig till sitt nya lands barnafödande. Det skall också påpekas att det inte finns något land i världen med ett sådant högt födelsetal som påstås om franska muslimer i filmen. En annan sak som är värd att poängtera är att siffran som uppges för franska familjer självklart även innefattar franskmuslimska familjer.

 

Påstående: I Nederländerna är 50% av alla nyfödda muslimer och inom 15år kommer hälften av populationen vara muslimsk.

Svar: Den Nederländska statistikbyrån uppskattar att ca 5% av populationen är muslimer. Om dessa 5% muslimer föder 50% av barnen skulle det kräva att de föder fjorton gånger så mycket barn som den vanliga Nederländska familjen. Alltså ca 18-20 barn per muslimsk kvinna i snitt.

 

Vi kan fortsätta rada upp spektakulärt påstående efter påstående, men vi tror att ni fattar poängen. Det ryktas även att filmen är skapad av kristna högern i USA, men dessa uppgifter är oklara.

Att det är Sverigedemokraterna i Älmhult som publicerar filmen är kanske inte så förvånande med tanke på det som tidigare kommit från Älmhult:

  1. SD:are publicerar rasistiskt material på officiell hemsida
  2. SD-politiker menar att domstolar hellre ska fälla än att fria
  3. ”Invandrare är lögnare och oftast kriminella”
  4. SD förstår inte att de är politiker
  5. Annika borde nog slå upp ordet ”medsyster”

Bonusmaterial: Här kan ni se filmen bli sågad med stora bandsågen:


Stötta vår verksamhet
  • 26
    Delningar