Okategoriserade

SD och skolavslutning i kyrkan *Uppdaterad*

Efter att Patrik Ohlsson regerat på ett av våra inlägg på twitter, så hamnade vi på sidovägar i en debatt om orsaken till att man inte firar skolavslutning i kyrkan.

Det Sverigedemokrater ofta vill påskina är att det är krav från invandrare och speciellt muslimer som ligger bakom att man inte firar avslutningen i kyrkan. Man lämnar motioner om krav på avslutning i kyrkan och vill göra det till en valfråga.

Vi på inte rasist, men känner att det är dags att reda ut hur det egentligen ligger till. Sveriges radio har nämligen gjort en undersökning på det hela. En undersökning som – surprise surprise – ofta kritiseras av Sverigedemokrater.

Ohlsson tycker att källan ska ifrågasättas, men varför den ska ifrågasättas eller vad som är fel på den låter han vara osagt. Det ska också nämnas att Ohlsson har inte ens läst källan när han skriver detta, men kritiseras ska den. Detta tycks allt mer vara en ryggmärgsreflex hos Sverigedemokrater och följs ofta upp med ”PK-media” eller ”vänstervridet”.

Kent Ekeroth spar inte på krutet och basunerar ut att det handlar om den påstådda islamiseringen av Sverige:

Men nu till undersökning. Är det islamiseringen som gör att hårt arbetande svenskar inte får se sina barn i kyrkan på skolavslutningen? Låt oss se vad SR:s undersökning säger:

I diagrammet ovan kan man se var man firar skolavslutningar. Undersökningen gjordes 2010 och är baserad på 1397 skolors svar.

I diagrammet ovan kan man se vad som avgjorde valet av plats. Det är här det blir intressant då vi kan se att man endast i 5% av fallen tagit hänsyn till annan livsåskådning. Önskemål från föräldrar är inte invandrare eller muslimer utan som man beskriver i radioinslaget nedan:

”De som är drivande i kritiken är framför allt ateister och svenska föräldrar”

Vid 8.30 börjar inslaget om själva undersökningen

Lyssna: Skolavslutning i kyrkor‘,’hspace’:null,’vspace’:null,’align’:null,’bgcolor’:null}” alt=””/>
Så hör ni en Sverigedemokrat yttra orden ”jag är inte rasist, men det är förjävligt att vi inte ens kan fira skolavslutningen i kyrkan längre”.

Så vet ni vad ni ska svara…

*Uppdatering*

Efter ett tips av en uppmärksam läsare fick vi detta citat från diskrimineringsombudsmannens hemsida:

”DO upplever inte att detta är en stor fråga och har betydligt större problem på andra områden i skolan som exempel trakasserier, kränkningar och diskriminering av barn och elever. Vi har få anmälningar om skolavslutningar och de vi har fått kommer främst från etniska svenskar som är ateister. I media får man intrycket av att denna diskussion är ett resultat av den etniska mångfalden och att det är invandrare som vill få bort de svenska traditionerna. DO:s bild är snarare att det hör ihop med sekulariseringen av samhället och skilsmässan mellan Svenska kyrkan och staten.”

 


Stötta vår verksamhet